Nieuwsbrief (50) Kleastermienskip Nijkleaster-Westerwert

Nieuwsbrief Najaar 2022

Nummer 50


Beste mensen verbonden aan Nijkleaster samen met Westerwert,

In deze nieuwsbrief geven we je informatie over de huidige stand van zaken en over het programma voor het najaar van 2022. Meer informatie staat op de website en wordt verspreid via facebook. Ons programmaboekje voor dit najaar kun je vinden op: Programma-Nijkleaster-najaar-2022.pdf

Dit onderstaande gebed is in de afgelopen periode regelmatig gebruikt binnen onze gemeenschap

Wij zijn God dankbaar:

Voor de schepping, onze moeder aarde.
Wij bidden om vrede en heelheid.

Voor onze ouders en voorouders.
Wij bidden om vrede met het verleden.

Voor onze geliefden, naasten en vrienden.
Wij bidden om vrede en aandacht.

Voor de gemeenschappen waar we onderdeel van zijn.
Wij bidden om vrede en harmonie.

Voor de hele wereld, de diversiteit van mensen, volken en talen.
Wij bidden om vrede en gerechtigheid.

Voor de schepping, onze moeder aarde.
Wij bidden om vrede, duurzaamheid en heelheid.

Vieringen op Zondag in Jorwert

 • 16 oktober, 9.30 uur
 • 23 oktober, 10.30 (LYTS&grut, viering met kinderen)
 • 30 oktober, 11.00 uur (Regiodienst in Húns-Leons)
 • 6 november, 9.30 (rispinge-oogstdienst)
 • 20 november, 9.30 (gedachtenis-zondag. De kerk is de hele dag open)
 • 27 november, 10.30 (LYTS&grut, viering met kinderen)
 • 4 december, 9.30 (2e advent)
 • 18 december, 15.00 (Kerstviering in zorgcentrum Nij Dekama)
 • 18 december, 19.00 (Kerst voor de kinderen in de kerk van Weidum)
 • 24 december, 22.00 (Kerstnachtviering in de kerk van Weidum)
 • 25 december, 10.00 (Kerstochtendviering in de kerk van Weidum)

Temperatuur kerk

We begrijpen allemaal dat het verwarmen van de kerkzaal van de kerk niet duurzaam is en bovendien erg duur. We zullen dit seizoen nog voorzichtiger met onze verwarming omgaan als in de voorgaande jaren. Ook op zondag zal het niet echt warm zijn in de kerk. Denk daarom aan warme (onder)kleding en schoenen met een stevige zool. Natuurlijk zijn ook altijd onze STOOV kussens en fleecedekens beschikbaar.

10 jaar Kleasterochtend!

Elke woensdag wordt de kleasterochtend (09.30 uur) met de kleasterkuier aangeboden met een diversiteit aan voorgangers, kleasterkrachten, musici en gasten. Elke woensdag weer een verrassende pelgrimage van hoofd en hart, van lichaam en ziel. Dit najaar bestaat de kleasterochtend 10 jaar! Om precies te zijn: op woensdag 2 november 2022.

Programma puntsgewijs

Het programma puntsgewijs. Zie voor meer info: Programma-Nijkleaster-najaar-2022.pdf

 • Dinsdag: Meditatie (19.30 – 21.00)
 • Dinsdag: Vieringen in zorgcentrum Nij Dekama (15.00)
 • Woensdag: Kleasterochtend (09.30 – 12.00)
 • Zaterdag: Diverse kleasterdagen. Bv. VerduurSamen met Franciscus op 5 nov.
 • Zondag: Vieringen op zondag

Speciale bijeenkomsten

 • Zondag 30 oktober: Stiltewandeling op de Dag van de Stilte (13.30)
 • Zondag 20 november: Gedenkzondag en lichtjesdag (09.30 – 17.00)
 • Zaterdag 10 december: Stille ochtend in de advint (09.30 – 12.30)

Tsjerke fan Jellum

Gemeenteavond Westerwert

Op donderdag 17 november is er een gemeenteavond van Westerwert in de verbouwde kerk van Jellum. Op het programma staat de voortgang van het proces van eenwording tussen Westerwert en Nijkleaster. Er wordt ook informatie in woord en beeld gedeeld over de voortgang van de bouw van Kleaster Westerhûs (Kerk van Jellum, 19.45)

Kleasterlingen

5 kleasterlingen bereiden zich sinds 2019 voor om te gaan wonen en werken op Westerhûs: Reinier Nummerdor en Trees Nummerdor, Wikje de Jong, Sietske Visser en Hinne Wagenaar. Zij vormen de groep interne kleasterlingen, soms ook kleasterlingen-binnen-de-poort genoemd. Sinds het voorjaar van 2022 denken we ook na over een uitbreiding van de groep met kleasterlingen die extern wonen, de kleasterlingen-buiten-de-poort. Per 1 september hebben 12 mensen zich hiervoor aangemeld.

De groep van 17 kleasterlingen bereidt zich in 2022-2023 nu samen voor op het kleasterlingschap. Het is de bedoeling dat zij officieel aan Nijkleaster-gemeenschap verbonden worden met Pinksteren 2023. In het weekend van 27-28-29 mei 2023 hopen we een nieuwe stap te maken in de geschiedenis van Nijkleaster-Westerwert: de vorming van een kleastergemeenschap. Houd het Pinksterweekend van 2023 daarom nu alvast vrij in je agenda!

Kleasterlingen in spe

Jentsje Popma 1921-2022

Vlak voor zijn 101ste verjaardag overleed de kunstenaar Jentsje Popma. Hij heeft veel betekend voor Nijkleaster en we zijn hem daar bijzonder dankbaar voor. Hier volgen enkele delen uit de toespraak van bestuurslid Jan Henk Hamoen op de crematie van Jentsje Popma op 5 oktober 2022. De volledige tekst verschijnt op de website van Nijkleaster. 

‘In 2015 schonk Jentsje Popma zijn atelier en al zijn toen aanwezige werken aan de Stifting Nijkleaster en werd ik, Jan Henk Hamoen, belast met het beheer daarvan. Die taak heeft mijn leven enorm verrijkt – dat wil ik vandaag ook graag zeggen. Met name door het contact met Jentsje zelf. Hij liet mij binnen in zijn wereld en dat was een groot voorrecht. 

Vorig jaar hebben we zijn eeuwfeest uitbundig gevierd, onder andere met de uitgave van een boek. Wat mij bij de voorbereiding enorm getroffen heeft zijn de vele reacties op onze oproep om je te melden als je werk had of kende van Jentsje. Dat leverde ruim 125 reacties op met vaak heel persoonlijke verhalen. Die heb ik natuurlijk allemaal bewaard. Maar die lieten ook zien hoe wijdverbreid zijn werk was en vaak heel persoonlijk verbonden met levensverhalen. 

Ik zal nooit het moment vergeten waarop ik het boek bij hem thuis aan hem overhandigde – als eerste exemplaar. Dochter en schoonzoon Marja en Jan waren daarbij. Na heel langzaam alles doorgebladerd te hebben stond hij op van stoel en omarmde mij lang en hartelijk. Toen wist ik: hij heeft het diep in zijn hart opgeslagen. 

We zullen in de kring van Nijkleaster hem altijd met dankbaarheid en eerbied gedenken.

Fysiek blijven er altijd, naast het eerst ontvangen kunstwerk ‘de Hynsteblom’, ook een aantal schilderijen in ons klooster aanwezig. Samen met zijn ezel, zijn klompen, zijn jas en zijn kwasten. En vanaf vandaag ook: met zijn hoed, die hier nog op de kist ligt.

Zijn nagedachtenis zij ons allen tot zegen. Bedankt, Jentsje!’

Nijkleaster-Westerhûs

Het aanzien van Westerhûs is de laatste maanden bijzonder veranderd. Met de plaatsing van het houtskelet van de woningen en van de gastenkamers ziet de bouwplaats er heel anders uit. Zowel buiten als binnen in de boerderij worden de contouren van de toekomst helder. In de zomer is er door veel vrijwilligers hard gewerkt. En dat blijft de komende maanden ook nodig. De vrijwilligers van Nijkleaster-Westerwert helpen met schilderen, sorteren van bouwmaterialen, aanbrengen van plafonds en met opruimen.

We hebben dit najaar nog meer helpende handen nodig. Geef je daarom op bij een van de mensen die je kent of bij onze coördinator Annet Draaisma (info@nijkleaster.frl of 06-19167455). We verwachten dat de boerderij zelf aan het einde van 2022 zal worden opgeleverd. De nieuwbouw en de inrichting van het erf zal in het voorjaar van 2023 voltooid worden.

In het voorjaar zullen we ook ‘try-out-weken’ organiseren om uit te proberen hoe en of alles goed loopt op Westerhûs. Voor die oefenweken zoeken we mensen en groepen die willen verblijven in de gastenkamers. Tijdens een weekend- of midweek-verblijf denk en werk je mee op Westerhûs om alles klaar te maken en de ‘kinderziekten’ op te lossen.

Foto: gastenkamers in aanbouw
Westerhûs fan boppen
Kleaster-woningen in aanbouw

Mei in hertlike groetnis út namme fan Westerwert en Nijkleaster,
Gea van Wieren (voorzitter Westerwert) en Alex Riemersma (voorzitter Nijkleaster)

ds. Hinne Wagenaar
(pionier predikant voor Nijkleaster en Westerwert)


Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven.

In het menu Westerhûs op de website van Nijkleaster vind je alle informatiover de Actie Klooster Westerhûs (nijkleaster.frl). Met de groene QR code kom je ook direct bij deze informatie en kun je een gift overmaken voor de inrichting en duurzaamheid van Westerhûs. Nog steeds zeer nodig en aanbevolen!