Nieuwsbrief (52) Kleastermienskip Nijkleaster-Westerwert

Nieuwsbrief Najaar 2023

Nummer 52

Beste mensen verbonden aan Nijkleaster,

Het is een tijd geleden dat wij een nieuwsbrief hebben verstuurd. Nee, u hebt waarschijnlijk geen brieven gemist, dit is gewoon de eerste nieuwsbrief van 2023. Veel nieuwsbrieven verdwijnen overigens nog steeds in de spambox (of: de ongewenste email-map). Het is dus altijd wel goed om de website in de gaten te houden. Alle nieuwsbrieven worden daar geplaatst onder het menu nieuws: https://nijkleaster.frl/nieuwsbrief/

Dat er geen nieuwsbrieven zijn verschenen was niet het gevolg van een tekort aan nieuws, eerder andersom! In het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de vorming van de kloostergemeente, aan de voltooiing van klooster Westerhûs, aan de inrichting en bewoning van Westerhûs en aan de officiële opening met Pinksteren. En tenslotte aan het proefdraaien en het ontvangen van de eerste gasten van dichtbij en veraf. Op de foto ziet u het gedicht van Tsjits Peanstra ‘Hûs fan stilte – Huis van stilte’, het openingsgedicht uit haar bundel uit 1968. Het gedicht is ons dierbaar en hebben we uit dankbaarheid bij de opening aangeboden aan Henk Kroes, onze voorzitter en bouwpastor 2012-2023.


Gedicht ‘Hûs fan stilte’

Petrus in het Land

Kijk naar de uitzending van Petrus in het Land over Nijkleaster en Klooster Westerhûs: In de wijdse Friese landschap verrees de afgelopen jaren het Westerhûs, een tot klooster verbouwde monumentale boerderij. Samen met de Radboudkerk (Redbadtsjerke) van Jorwert vormt het klooster de thuisbasis van Nijkleaster, een open geloofsgemeenschap. Nijkleaster is een plek waar mensen zich kunnen terugtrekken om zich te bezinnen en om op adem te komen. We reizen naar Friesland en maken kennis met de bouwmeester van het klooster en de kleasterlingen die er wonen: dominee Hinne Wagenaar en zijn vrouw Sietske Visser. Zij vertellen hoe dit klooster tot stand is gekomen en we horen wat de gasten ervaren tijdens hun bezoek: Nijkleaster: Stilte, bezinning, verbinding gemist? Start met kijken op NPO Start

Klooster Westerhûs

Pinksteren 2023: Feest van Verbinding

Pinksteren 2023 vormde een hoogtepunt in de geschiedenis van Nijkleaster. Er werd (1) een kloostergemeente gesticht (2) 17 kloosterlingen werden daaraan verbonden en (3) het klooster Westerhûs werd geopend. We zijn blij dat de vroegere gemeente Westerwert en de pioniersplek Nijkleaster samen een nieuwe kloostergemeente hebben gevormd met als officiële naam ‘Protestantse Kloostergemeente Nijkleaster-Westerwert’. In de wandelgangen spreken we van Nijkleaster (voor de gemeenschap) en klooster Westerhûs (voor de locatie). We zijn blij dat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) ons de ruimte heeft gegeven om een kloostergemeente te vormen met kloosterlingen én een klooster. De scriba van de landelijke kerk, ds. René de Reuver, noemde dit een novum binnen onze kerk. Het eerste klooster met kloosterlingen sinds 1581.

Impressie: Opening Nijkleaster Westerhûs – 28 mei 2023 – YouTube

Meedoen met de Vieringen

Kerk van Jorwert:

  • Zondagmorgen om 09.30
  • Woensdagmorgen om 09.30 (begin van de kleasterkuier)

Klooster Westerhûs:

  • Ochtendviering om 09.30 (maar niet op zondag en woensdag)
  • Middagviering om 12.10 (maar niet op woensdag)
  • Avondviering om 21.45

Er zijn enkele uitzonderingen op het normale patroon. De LYTS&grut vieringen (voor de kinderen) op de 4e zondag van de maand beginnen om 10.30. Op de 5e zondag van de maand zijn de vieringen gezamenlijk met de gemeenten uit de regio, en dus niet altijd in de kerk van Jorwert. Kijk voor actuele informatie op de website in het menu ‘wij bieden’ onder ‘zondag: vieringen’: Vieringen op zondagen en feestdagen – Nijkleaster. Voor de vieringen op klooster Westerhûs kunnen deelnemers van buiten zich verzamelen bij de hoofdingang van de kloosterboerderij in de kloostergang. De klok wordt 10 minuten voor de viering geluid. De klokluider neemt u dan mee naar de kapel.

Groene lezing door Cees Buismans

In zijn boek ‘De mens is geen plaag’ betoogt Cees Buisman – directeur van Wetsus, het Europees centrum voor duurzame watertechnologie  – dat er best plek is voor tien miljoen mensen op aarde. Het aantal mensen is niet het punt. Het probleem is ons gedrag. We kunnen volgens Buisman steeds kiezen. Of we kiezen voor de luxe wereld van maakbaarheid. Dan blijft de milieucrisis bestaan en houden we de ongelijkheid tussen rijkdom en armoede in stand. Zo verliezen we onze menselijkheid. Of we kiezen ervoor weer mens te worden zoals we bedoeld zijn en te bouwen aan een schone en eerlijke wereld. Hoe doen we dat? Cees Buisman zal voorbeelden geven en ons motiveren om nog meer die nieuwe mens te worden. Ter voorbereiding kun je zijn boek lezen maar dat hoeft niet. 

Zaterdag 18 november 2023. Kerk van Jorwert 14:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur) € 12,50 p.p. Aanmelden voor de Groene Lezing via info@nijkleaster.frl

Een retraite op klooster Westerhûs

Vanaf Pinksteren 2023 is het mogelijk om te overnachten op Klooster Westerhûs. Wij nodigen je uit voor een retraite van een weekend, week of midweek (individueel of als groep). Je leeft mee op het ritme van het moderne klooster met vieringen, meditatie, maaltijden en ontmoeting. Als een eigentijdse variant van ora et labora, bid en werk. Je ervaart, samen met de kloosterlingen, vrijwilligers en andere gasten, voor een paar dagen een leven van stilte, bezinning en verbinding. Dat allemaal in een prachtig ensemble van een gerestaureerde, monumentale boerderij, nieuwe gastenkamers en woningen voor kloosterlingen te midden van een fenomenale omgeving van rust, natuur, wolken en vergezichten.

Een week begint op de maandag. Langere periodes zijn mogelijk, maar graag in overleg. Voor pelgrims op de fiets of lopend onderweg is het mogelijk om één nacht op klooster Westerhûs te verblijven. Iedere kamer heeft twee bedden.

Het hele kloostercomplex is gelijkvloers, met uitzondering van het voorhuis met daarin de kapel en de meditatiezolder. Klooster Westerhûs heeft een kamer voor mindervalide gasten met een aangepaste douche en WC. De mensen van Klooster Westerhûs helpen je graag maar zijn géén zorgverleners. Wanneer je hulp nodig hebt bij vervoer, mobiliteit en/of persoonlijk zorg, dan is het belangrijk om samen met een mantelzorger te komen. Bij de reservering kun je aangeven dat je in aanmerking wilt komen voor de miva-kamer.

Voor het reserveren van een kamer of kamers kun je de reserveringsagenda’s voor 2023 en 2024 raadplegen. Reserveringen kunnen vervolgens gemaakt worden via: reservering@nijkleaster.frl of telefonisch via 06-23632533

Reserverings-agenda 2023 – Nijkleaster

Reserverings-agenda 2024 – Nijkleaster

Gastenkamer

In stilte laten groeien

(stilteweek van 4-8 december)

Een vijfdaagse stilteretraite in de eerste week van advent

Verstillen en ruimte maken voor wat er in de diepte van je hart leeft. Voor het nieuwe dat in jou geboren wil worden. Een vijfdaagse stilteretraite in de eerste week van advent biedt je een warme en veilige bedding voor deze ontdekkingsreis.

Het prachtige, verstillende gebouw van klooster Westerhûs, het ritme van de dagelijkse vieringen en het weideland rondom vormen het gastvrije thuis van de retraite. Na de kennismaking en introductie op maandagavond gaan we de stilte in. In de stilte zoek je je eigen weg. Dit is een mooi en intensief proces. Iedere dag komen we als groep bij elkaar en krijg je suggesties aangereikt om meer en meer thuis te raken in de stilte. Ook is er elke dag gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met je begeleider.

Aanmelden en meer informatie: Stilteretraite in de advent (4-8 dec. 2023) – Nijkleaster

Op adem komen

(jongerenweek van 8-10 maart 2024)

Een weekend voor jongeren (18-25 jaar)

Je herkent het vast: je hebt het druk met je studie of je werk, met het halen van deadlines, met het onderhouden van sociale contacten, met internet en social media, met het voldoen aan allerlei druk van buiten… Waar en wanneer vind je tijd en rust voor jezelf? Voor je binnenwereld, voor de zaken van het hart, voor uitwisseling met anderen waarin je (h)erkenning ervaart.

Klooster Westerhûs nodigt je graag uit voor een weekend waarin je vertraagt en op adem komt. Waar stilte, bezinning en verbinding – de drie pijlers van Nijkleaster – centraal staan. Je leeft mee in het ritme van het klooster, waar de vieringen de leidraad zijn. In dit weekend is er ruimte voor aandacht voor je adem. Die brengt je dichter bij je leven. We wisselen onze ervaringen uit op een verdiepende manier, waarbij je diverse creatieve werkvormen mag verwachten. Natuurlijk gaan we ook naar buiten, de natuur in. Het klooster ligt midden in de Friese weilanden en alleen de plek al geeft je ademruimte.

Aanmelden en meer informatie: Jongerenweekend – Nijkleaster

Kleasterling worden?

Tijdens de Pinksterviering van 2023 hebben 17 personen zich laten verbinden aan de kloostergemeente. Daaraan vooraf ging een jaar van intensieve voorbereiding. We zijn trots op de 17 kleasterlingen die de belofte hebben gedaan van ‘Trouw, zuiverheid en eenvoud’. De verlangens van alle 17 zijn samengebracht in een boekje dat werd meegegeven aan allen die aanwezig waren bij de Pinksterviering.

Intussen zijn er weer vier mensen die zich hebben aangemeld om te onderzoe-ken of zij met Pinksteren 2024 kleasterling willen worden. Je kunt je hiervoor in 2023 nog aanmelden bij Hinne Wagenaar (h.wagenaar@nijkleaster.frl)

Hanger voor de Kleasterlingen

Twee van de aspirant kleasterlingen zullen zich per 1 januari al als vaste bewoners vestigen op klooster Westerhûs: Margaretha en Reinier Tuitman. Zij zijn al enige tijd betrokken bij Nijkleaster en zijn momenteel bezig met hun eigen proces van afscheid nemen en voorbereiding: afscheid nemen van hun huidige woonsituatie, voorbereiding op het wonen op klooster Westerhûs én de voorbereiding op hun verbinding tot kleasterling met Pinksteren.

Kleasterlingen 2023

Vrijwilligers gezocht

Op klooster Westerhûs leven we een leven van ‘stilte, bezinning en verbinding’. Naast de stilte en de bezinning werken we veel samen in de diverse domeinen: huishouding, keuken, kantoor en tuinen. Dat werk doen we samen als vaste bewoners, kleasterlingen, gasten en vrijwilligers. We bieden een prachtige locatie in opbouw met een fijne groep mensen om mee samen te werken en te overleggen. We zoeken voor alle domeinen nog enkele vrijwilligers. Je kunt je daarvoor opgeven via info@nijkleaster.frl Maar je kunt ons ook aanschieten in de kerk van Jorwert of op klooster Westerhûs. Er volgt dan altijd een gesprek.

We zoeken vooral vrijwilligers voor enkele specifieke taken:

Hulp in de huishouding

Onze gasten vertrekken twee keer in de week, op vrijdagochtend en op zondagmiddag. Daarna worden de kamers en de boerderij gepoetst door een team van vrijwilligers. Meestal begint de huishouding met de schoonmaak op vrijdag en maandag na ochtendviering en koffie rond 10.30 uur. Soms zijn ze klaar rond de lunch, maar als er veel gasten zijn geweest dan gaat het werk verder ook na de lunch. We zoeken naar versterking van het team op maandag- en vrijdagmorgen. Je kunt je opgeven voor een van de twee of voor beide.

Opgave en meer informatie bij Reinier Nummerdor (hoofd huishouding: r.nummerdor@nijkleaster.frl / 06-57223480)

Terreinbeheerder

We zoeken een vrijwillige terreinbeheerder voor het maaien en onderhouden van de gronden, de tuinen en de sloten (maar niet voor de bloemen, planten, fruit en groente).

De terreinbeheerder is vrij om zelf de tijd te plannen. In de ochtenden wordt tussen 10.00 en 12.00 uur samen gewerkt. Dan zijn er vaak ook meer vrijwilligers beschikbaar. Qua tijd gaat het in ieder geval om twee dagdelen. De terreinbeheerder werkt samen met het ‘hoofd tuin op Westerhûs’ die eind- verantwoordelijk voor het geheel van tuin en erf.

Opgave en meer informatie bij Trees Nummerdor (hoofd tuin: t.nummerdor@nijkleaster.frl / 06-30142483)

Kok(s)

Voor de gasten, de vaste bewoners en de vrijwilligers die aanwezig zijn op klooster Westerhûs worden per dag drie maaltijden bereid. Dat doen we voor een groot deel zelf maar voor de warme avond maaltijd zoeken we één of meerdere koks die, als vrijwilliger, één of meerdere dagen per week willen komen om te koken (ma t/m zat). 

We verwachten dat je eenvoudige vegetarische maaltijden bereidt tussen 15.30 en 18.00 uur. De inkopen worden centraal geregeld. Er is een profes-sionele keuken aanwezig in de boerderij. Je kunt daarna natuurlijk mee-eten.

Opgave en meer informatie bij Sietske Visser (hoofd keuken: s.visser@nijkleaster.frl / 06-30294733)

Keuken van klooster Westerhûs

Tot slot

Tot slot nogmaals de aanbeveling om de aflevering van Petrus in het Land te bekijken. Daarin hebben we geprobeerd onze praktische en spirituele passie tot uitdrukking te brengen. De TV uitzending (NPO 2) was op zaterdag 14 oktober om 17.10 uur. Je kunt het terugkijken via

Nijkleaster: Stilte, bezinning, verbinding gemist? Start met kijken op NPO Start

Mede namens Gea van Wieren en Alex Riemersma, als voorzitters van de kloostergemeente (in opbouw), wens ik je ‘vrede en alle goeds’. 

ds. Hinne Wagenaar


Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven.