Nijkleaster: Actie Westerhûs gaat door en de kerk van Jorwert blijft open!

Nijkleaster, Jorwert

Het programma van Nijkleaster ligt voorlopig (eerst tot 1 april) stil. Dat betekent:

  • Geen woendag kleasterochtend op 18 en 25/3
  • Geen ‘vieren en vasten’ op donderdag 19 en 26/3
  • Geen vieringen op zondag
  • Geen programma’s op maat

Maar de fondsenwerfactie Westerhûs gaat wel gewoon door. Doet u mee en geeft u het verhaal door aan vrienden, bekenden en kerkgemeenschappen? https://nijkleaster.frl/actiewesterhus/

En de Redbad-kerk van Jorwert staat elke dag open van 09.30 – 16.00 uur voor persoonlijke stilte en bezinning. Ook mooi wanneer u zelf een kleaster-kuier gaat maken. Elke middag van 14.00-16.00 uur is er iemand van ons team voor u in de kerk aanwezig.

Op 13 maart is er een nieuwsbrief gestuurd aan de mensen verbonden aan de kerkelijke gemeente Westerwert. Deze is in het Fries opgesteld. Maandag 16 maart volgt een Nijkleaster-nieuwsbrief (in het Nederlands).

Speak Your Mind

*