stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Terugkijken op bijzondere openingsdag

De opening van Nijkleaster op 28 oktober 2012 was in veel opzichten bijzonder. Honderden mensen maakten de start van onze droom met ons mee. Op deze plek willen we in woord en beeld terugkijken op die dag.

De opening is vastgelegd door de fotografen Dio van Maaren en Anne Terpstra. U kunt hun foto’s hier bekijken.

Ds. Liuwe Westra hield ’s morgens een prachtige rede in Hartwerd. Daar werd het kloostervuur overgedragen aan Nijkleaster. U kunt zijn rede hier (yn it Frysk) lezen.

Ds. Hinne Wagenaar hield een bijzondere openingspreek: Effata, ga open!

U kunt de preek hier teruglezen.

Ds. Pieter Versloot, vanuit de Protestantse Kerk nauw betrokken bij Nijkleaster, hield ook een rede. Klik hier om deze te lezen.

Kranten

Het Friesch Dagblad plaatste was bij de opening van Nijkleaster. Journalist Ruurd Walinga woonde de dienst bij, en maakte een mooi verslag.

Radio

Voorzitter Henk Kroes heeft de plannen en ambities van Nijkleaster vanmiddag toegelicht op Radio 1, in het EO-programma ‘Dit is de Dag’. Hij werd geïnterviewd door Tijs van den Brink en Elsbeth Gruteke.Het interview is ook met een webcam opgenomen. U kunt het hier terugkijken:

Televisie:

Het EO-programma ‘Door de wereld’ maakt een mooi verslag van de opening van Nijkleaster op 28 oktober. Presentatrice Marion Lutke maakt de opening de hele dag mee. Ze vond het ,,een feest”, meldt ze op Twitter.

De uitzending is hier terug te kijken:

Get Microsoft SilverlightBekijk de video in andere formaten.

In ‘Het Vermoeden’ was op 28 oktober een uitgebreid interview met ds. Hinne Wagenaar. U kunt het interview hier bekijken:

Get Microsoft SilverlightBekijk de video in andere formaten.

Opening in foto’s

De opening van Nijkleaster op 28 oktober heeft veel mooie foto’s opgeleverd. Hieronder een selectie van deze foto’s, gemaakt door de fotografen Dio van Maaren en Anne Terpstra.

Boek: ‘Hout met een verhaal’ / ’Hout mei in ferhaal’ hier te bestellen

De beroemde meubelmaker Hindrik Wester van Earnewâld is in september en oktober 2012 druk bezig geweest om een hele grote en vooral kunstzinnige gemeenschapstafel te maken voor Nijkleaster.  Het hout en ander materiaal dat hij daarvoor heeft gebruikt is ingeleverd door vrienden van Nijkleaster, door gemeenteleden van de PKN-gemeente Westerwert (Weidum, Jorwert, Jellum en Bears) en mensen uit Jorwert en hebben voor hen een bijzondere betekenis:

Hout met een verhaal….

Deze vaak heel bijzondere en interessante verhalen, zijn gebundeld in een prachtig boek.

Alle verhalen in dit boek zijn zowel in het Fries als in het Nederlands vertaald  en zijn geïllustreerd met  schitterende foto’s van alle objecten, gemaakt door fotograaf Anne Terpstra.

U kunt het boek hier bestellen voor € 25, exclusief verzendkosten. Stuur een mail naar info@nijkleaster.nl. Vergeet niet te vermelden hoeveel exemplaren u bestelt.

Wilt u alvast een indruk krijgen van het boek. Kijk dan hier.

U kunt ook onderstaand formulier invullen.

Druk, druk, druk… daarom Nijkleaster – uitleg op Omrop Fryslân

Druk lijkt een statussymbool in de moderne samenleving. Veel mensen vinden het moeilijk om de rust te vinden. Stichting Nijkleaster wil daarbij helpen. Met die invalshoek vertellen Sietske Visser en Henk Kroes het verhaal van Nijkleaster op Omrop Fryslân, in het programma ‘Need op Freed’.

Het programma is hier na te kijken.

Het kloostervuur van Oldeclooster naar Nijkleaster

Hardlopers uit Jorwert brengen zondagmiddag het kloostervuur van het oude klooster Oldeclooster (Bloemkamp) in Hartwert naar Nijkleaster in Jorwert. Onderweg doen ze verschillende plekken aan die herinneren aan kloosters in Friesland. Het kloostervuur wordt ’s middags bij de plechtige opening van Nijkleaster de kerk binnengedragen.

De ruim 22 kilometer lange looptocht begint op de locatie van het oude klooster Oldeclooster (Bloemkamp) in Hartwert. Op de plaats van een van de oudste kloosters van Fryslân staat nu een boerderij (het Monnikehuis). In de eeuwenoude boomgaard voor de boerderij wordt op zondagmorgen om 11.00 uur het kloostervuur van Oldeclooster ontstoken.

Voor de plechtige ontsteking van het vuur zijn de bewoners van de Oldecloosterweg uitgenodigd, evenals de inwoners van Hartwert, de gemeenteleden van de protestantse gemeente Burchwert, Hartwert en Hichtum en de RK parochie van Bolsward. Dr. Liuwe Westra, predikant in deze regio, zal een korte rede uitspreken bij het overdragen van het kloostervuur aan vertegenwoordigers van Nijkleaster.

Vervolgens zal een aantal hardlopers (m/v) uit Jorwert het kloostervuur in estafette overbrengen van Oldeclooster in Hartwert naar Nijkleaster in Jorwert. Onderweg gaan ze via de locatie van het middeleeuwse klooster Thabor in Turns, de beeldengroep ‘de nonnen fan Nijkleaster’ in Scharnegoutum en de vroegere locatie van het nonnenklooster Nykleaster, tussen Scharnegoutum en Dearsum in. Het kloostervuur wordt bij de plechtige opening van Nijkleaster om 15.00 uur binnengedragen.

Het kloostervuur wordt ‘vervoerd’ met een stormlamp. Een stormlamp zal bij de activiteiten van Nijkleaster altijd branden. Als herinnering aan de stormachtige tijden in het verleden, maar vooral als symbool voor de stormvrije ruimte die Nijkleaster wil bieden aan mensen die worden overspoeld door de stormen van vandaag de dag.

,,Natuurlijk is de stichting Nijkleaster zich bewust van de enorme afstand die er bestaat tussen het middeleeuwse kloosterleven en de religieuze context van vandaag de dag’’, aldus initiatiefnemer ds. Hinne Wagenaar. ,,We willen met deze rituele handeling de geschiedenis niet claimen of annexeren. Net zoals we ons verbonden voelen met een diversiteit aan vernieuwende projecten in Nederland en ver daarbuiten, voelen we ons verwant met ons verleden. ‘We zijn de eersten niet’. Met het ontsteken van het kloostervuur tonen we ons respect voor onze voorgangers.’’

Publiek is van harte welkom bij het overdragen van het kloostervuur in Hartwert. Belangstellenden kunnen parkeren aan de Oldecloosterweg. Oprijden tot de boerderij ‘Het monnikehuis’ is niet toegestaan. De ondergrond van de boomgaard is drassig; laarzen zijn aan te bevelen.

Programma opening op 28 oktober bekend

Het programma voor de officiële opening van Nijkleaster op 28 oktober is bekend. De officiële uitnodiging aan de gasten is inmiddels verstuurd. Het bestuur van Nijkleaster kijkt bijzonder uit naar de openingsmanifestatie. Hier vindt u de uitnodiging: Uitnodiging Opening Nijkleaster

Voorafgaand aan de officiële opening hebben wij een aantal activiteiten voor u georganiseerd. Wij zouden het geweldig vinden als u hieraan mee zou willen doen. Het programma voor de activiteiten begint om 13.00 uur. U kunt kiezen uit:

1.            Kleasterkuier
Tijdens een meditatieve wandeling van een klein uur  rond Jorwert  ervaren we de stilte en de rust van dit gebied. Misschien ook de verbondenheid met landschap en luchten, met God en mens?

2.            Kleastersang
Onder deskundige leiding worden in de kerk van Jorwert kloosterliederen gezongen. Ook worden een aantal liederen ingestudeerd  met het oog op de afsluitende viering.

3.            Kleastertafel
Voor Nijkleaster is een kloostertafel  gemaakt, waarvoor diverse mensen hout met een verhaal (of ander materiaal) hebben aangeleverd. U wordt  meegenomen in de bijzondere verhalen rondom deze tafel.

Deiprogramma/Dagprogramma:

11.30 oere                  ds. Hinne Wagenaar in Het Vermoeden (Ikon, Ned 2)
13.00 oere                  Begjin aktiviteiten te Jorwert
14.30 oere                  Ynrin foar de iepening (mei kofje en tee)
15.00 oere                  Offisjele Iepening
15.30 oere                  Tsjinst (afsluitende viering)