stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Bijzondere Kleastertafel Nijkleaster is bijna klaar

De kleastertafel van Nijkleaster is bijna klaar. In de tafel, die in de Voorkerk van Jorwert komt te staan, zijn voorwerpen verwerkt die zijn ingebracht door de verschillende kerkgemeenschappen die meedoen aan het klooster en door de vrienden van Nijkleaster. Het gaat om hout en kralen tot aan schaatsen en zelfs een grafsteen. Meubelmaker en meester-timmerman Hindrik Wester uit Earnewâld verwerkt een deel van het materiaal dat hij heeft gekregen in de nieuwe tafel.

De kleastertafel is een idee van Henk Kroes uit Boazum, voorzitter van de stichting Nijkleaster. In een brief  aan de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Westerwert in Jorwert, Weidum, Jellum en Bears, de dorpsbewoners van Jorwert en vrienden van Nijkleaster is gevraagd om hout in te leveren. ‘It like ús aardich om foar de mienskipsromte in spesjale mienskipstafel te meitsjen, wêr’t eltsenien in persoanlike bydrage oan jaan koe’, aldus het bestuur.
Wat gezocht werd is ‘hout met een verhaal’. ‘Wy doele hjirby op in planke, kiste, meubelstik, ark (of neam mar op) fan hout mei in (foar jo) besûndere betsjutting en ferhaal. It mei ek wol wat oars wêze sa as in munt, in plaatsje mei in opskrift of bygelyks in medaille.’ Meer dan 40 mensen hebben materiaal ingeleverd met een bijzonder verhaal. Deze verhalen worden in het Nederlands en in het Fries gebundeld en komen bij de tafel ter inzage te liggen.

Bij de officiële presentatie en opening van Nijkleaster op 28 oktober wordt de ‘mienskipstafel’ gepresenteerd. Enkele mensen die materiaal hebben ingeleverd vertellen daarbij hun bijzondere verhaal. Hindrik Wester legt dan ook uit hoe de tafel tot stand is gekomen.

Omrop Fryslân besteedde onlangs aandacht aan de kleastertafel.

Nijkleaster op 28 oktober in ‘Het Vermoeden’

In verband met de opening van Nijkleaster is Hinne Wagenaar deze week geïnterviewd door Annemiek Schrijver  voor Het Vermoeden. De uitzending zal zijn op zondag 28 oktober om 11.30 uur op Ned. 2, precies op de dag van de opening van Nijkleaster in Jorwert.

Meewerken aan een dergelijke programma is bijzonder, vertelt Hinne. ‘Voorafgaand aan de opnames had ik in augustus een research-intake gehad door Het Vermoeden-redacteur Martje van der Heijden. Zowel de intake als de opname zelf heb ik ervaren als een feestje. Goede mensen met passie voor hun werk en met belangstelling voor hun gasten. Het gesprek zelf liep goed maar de kwaliteit is moeilijk te beoordelen wanneer je er zo in opgaat. Op de terugweg naar huis overviel me het gevoel: ‘mijn hemel wat heb ik allemaal wel en niet gezegd?’ Maar ik heb er alle vertrouwen in dat de redacteuren er een mooie aflevering van maken.’

Nijkleaster in Eén Vandaag

Het televisieprogramma Eén Vandaag heeft aandacht besteed aan de plannen voor Nijkleaster. In een mooie reportage komen verschillende mensen aan het woord die onze plannen uitleggen. Hieronder kunt u de reportage zien.

sitestat