stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Skriuw in Nij Liet

Op sneon 3 novimber 2018 wurdt by Nijkleaster yn Jorwert troch de Stifting Krúspunt in workshop organisearre foar dichters, skriuwers en oare belangstellenden. Doel is in oantrún te jaan by it skriuwen fan sjongbere Frysktalige lieten foar in liturgyske setting.  Jo kinne jo hjir opjaan en betelje. Op zaterdag 3 november wordt bij Nijkleaster een […]

Nijkleaster op locatie Westerhûs stap dichterbij

PERSBERICHT Nijkleaster stap dichterbij 10.2018 Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân heeft een ontheffing verleend voor de realisatie van een nieuw klooster (Nijkleaster) ter plekke van de monumentale boerderij It Westerhûs 1 in Hilaard. Dat brengt de realisatie van het klooster een stap dichterbij. Nijkleaster is blij met deze stap, zegt voorzitter Henk […]

Mediteren met je handen: Kleasterklotsen

Datum: 6 oktober 2018  Vele wegen leiden naar stilte, bezinning en verbinding. Eén daarvan loopt via handen, wol en haaknaald. Op deze zaterdag maken wij mutsen met het logo van Nijkleaster. Samen je handen in de sfeer van Nijkleaster: stilte bezinning en verbinding, dat is het eerste doel van deze dag. Daarnaast is het de […]

Túnpreek: Horen met je handen / Horen en opnieuw geboren

Zondag 16 september 2018 Op zondag 16 september om 10.00 uur houden we in Jorwert de traditionele túnpreek, die aansluit bij het Iepenloftspul. Het thema dit jaar is: horen met je handen / horen en opnieuw geboren. Ouders wordt gevraagd voor hun kinderen (en voor zichzelf) gehoorbeschermers mee te nemen. U vindt de complete uitnodiging […]

NK Jaarprogramma 2018-2019

Het nieuwe jaarprogramma is uit. In druk te krijgen bij Nijkleaster in de kerk van Jorwert. En hier digitaal: NK Programma 2018-2019  

NK meditatieve wandelweek in de bergen

Dit artikel over de Nijkleaster wandelweek stond op 13 juli in het Friesch Dagblad. Met veel dank aan de (geestelijke) reisleiders en de schrijvers van deze impressies! NK Meditatieve Wandelweek

De zomer van Nijkleaster

Na een mooi seizoen met veel ‘stilte, bezinning en verbinding’ doen we een stapje terug in de zomerperiode. Maar de kleaster-ochtend op woensdag gaat gewoon door als altijd! Wees dus hertlik wolkom/van harte welkom op woensdagochtend voor het ochtendgebed en de kleaster-kuier in en vanuit de kerk van Jorwert van 09.30 tot 12.30 uur. Hierbij […]

Zomerse stiltemiddag op 14 juli – welkom!

Zomerse stiltemiddag, zaterdag 14 juli, Nijkleaster Een zomermiddag lang maken we ruimte en tijd om te verstillen in de eeuwenoude kerk van Jorwert en te wandelen door het wijdse Friese land. Stil worden is tegelijk een uitnodiging om te luisteren. Wat hoor ik zoal om me heen? En wat vraagt er in mijzelf om aandacht? We beginnen […]

Midzomernacht op de beoogde kloosterlocatie

Midzomeravond 2018. Het is tijdens deze regen- en stormachtige avond net donker geworden, zo rond 23.00 uur. De zelfgemaakte fakkels worden ontstoken. Het dikke wolkendek breekt plotseling open om de maan mee te laten gluren. Het voorjaar is voorbij, de zomer vangt aan.     (eerdere aankondiging) Het weer van een midzomernacht laat zich niet […]

Bijzondere trouwviering NK

Een bijzondere trouw-viering beleefden wij zaterdag 16 juni bij Nijkleaster. Trees van der Wal en Reinier Nummerdor ‘vonden’ elkaar tijdens een dag over Benedictijnse spiritualiteit. Nu delen ze het leven samen én in verbondenheid met Nijkleaster. Wij zijn heel gelukkig met en voor hen! Mooi detail: bij het gebed om zegen knielden ze op meditatiekussens. […]