stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Programmaboekje 2019-2020 is klaar

Het programmaboekje met daarin ons programma voor de herfst van 2019 en het voorjaar van 2020 is klaar. Het staat inmiddels op onze website. Op veel verschillende manieren nodigen we belangstellenden uit om samen met ons te zoeken naar stilte, bezinning en verbinding. We heten u van harte welkom in Jorwert. U kunt het programmaboekje […]

De Zomer van Nijkleaster

Na een mooi seizoen met veel ‘stilte, bezinning en verbinding’ doen we een stapje terug in de zomerperiode. Maar de kleaster-ochtend op woensdag gaat gewoon door als altijd! Wees dus hertlik wolkom/van harte welkom op woensdagochtend voor het ochtendgebed en de kleaster-kuier in en vanuit de kerk van Jorwert van 09.30 tot 12.30 uur. Hierbij […]

Zondag 21 juli (Jorwert, 09.30)

Op zondag 21 juli is in Jorwert (09.30) de laatste viering voor de zomerpauze. Het zal gaan over Martha en Maria, over heen- en terugreis. We lezen daarbij het verhaal ‘De zin van stilte’ uit de bundel ‘De kleren van de yogi.’ De afbeelding ‘Martha en Maria’ is van de chinese kunstenaar He Qi. Voorganger: […]

Woensdag gebeden

Op woensdagmorgen gebruikten we toevallig twee gebeden van de hand van Hein Stufkens. Op verzoek delen we die hier graag. Tijdens het ochtendgebed: Maak mijn hart een oase van stilte, maak mijn lichaam een tempel van rust, maak mijn geest een onbeschreven blad, maak mijn ziel een spiegel van licht.   Maak mijn mond zonder […]

Anke ten Brinke: ‘Overvallen door een zinnetje’.

Op zaterdag 6 juli 2019 stond dit artikel over Anke ten Brinke in het Friesch Dagblad: ‘Overvallen door een zinnetje’. Over Nijkleaster zegt ze o.a.: ‘Ik ervoer bescherming, ruimte, geborgenheid’.

Betoverende Canto Ostinato

Op vrijdag 21 juni om 21 uur waren we in de uitverkochte kerk van Jorwert getuige van de Canto Ostinato uitgevoerd door de pianisten Wiebe Kaspers en Johannes Hibma. Het concert duurde tot bijna middernacht. Onbeschrijfelijk en overweldigend! Langzamerhand werd het donker en werd het midzomer. Foto’s: Siem Akkerman | Fotografie. Dank!

Ik heb een droom

Op zaterdag 8 juni 2019 stond dit artikel met deze foto erbij in het dagblad TROUW als onderdeel van de serie ‘Ik heb een Droom’. Nijkleaster-Pionier ds. Hinne Wagenaar staat hier gefotografeerd met op de achtergrond de boerderij ‘Westerhûs’ waar de droom werkelijkheid gaat worden (in de weilanden tussen Hilaard, Jellum- Bears en Jorwert in). […]

Pinksterpaad en Canto Ostinato

Dit zijn de komende speciale activiteiten van Nijkleaster . Op Pinkstermaandag 10 juni wordt het pinksterpaad gehouden (NPP). Tijdens de Midzomer klinkt de Canto Ostinato, meer dan twee uur lang meditatieve muziek in de kerk van Jorwert. Kijk hier op de folders. Inschrijving via de website op de menubalk ‘NPP 2019’ (Pinksterpaad) en ‘Programma’. Van […]

Labyrint weekend van 18-19 mei 2019.

Het Nijkleaster-weekend begint op vrijdagavond met Verbinding op Vrijdag (19.40 – 20.20 uur). Op zaterdag is er een kleaster-dag met als thema ‘Dansen rond het Labyrint’ en op zondag om 09.30 uur een kleaster-viering in de kerk van Jorwert. Kleasterpastor Saskia Leene is voorganger. We verdiepen ons in het eeuwenoude symbool van het labyrint, een […]

Schrijf je nu in voor het Nijkleaster Pinkster Paad

Op 10 juni 2019, Tweede Pinksterdag, organiseert Nijkleaster voor de 7e keer een meditatieve wandeldag: het NijkleasterPinksterPaad (NPP) 2019.  We nodigen je van harte uit om met het NPP mee te lopen.  Het thema van deze tocht is ♥ slach/slag. Bij ieder mens is een ♥slag te horen en te voelen en dat is fijn! Dat […]