Mooie maand september

September 2019 is een heerlijk drukke maand geweest voor Nijkleaster. De gewone woensdag kleaster-ochtenden werden druk bezocht met soms meer dan 60 deelnemers. De túnpreek op zondag 15/9 in het dekor van het Iepenloftspul was een feest. Maar naast de gewone activiteiten waren er diverse groepen op bezoek. Een groep van Kerk in Actie-diakenen ter voorbereiding op een reis naar Ruanda; een grote groep pelgrims (40 pp.) uit Oegstgeest; een Duitse groep; groepen uit Rouveen, Goutum, Gorredijk en Apeldoorn. En tenslotte op 27 september een groep blinde en slechtziende mensen (uit heel Nederland). Tussendoor wordt er hard gewerkt een het boek ‘Zalige eenvoud‘ dat uit zal komen op de 7e jaardag (27 oktober) en werden opnamen gemaakt voor het programma De Verwondering met pionier Hinne Wagenaar (uitzending ook op 27 oktober). Tenslotte werden op 2 oktober opnamen gemaakt voor het KRO-NCRV programma Met Hart en Ziel.

Stuk voor stuk waren het mooie bijeenkomsten met bijzondere ontmoetingen. Hieronder vindt u een korte impressie over de groep Duitse bezoekers op 25 september. Vervolgens enkele foto’s.

Duitse groep uit Kirchenkreis Wittenberg

Op 25 september kreeg Nijkleaster bezoek van een groep mensen uit Duitsland. Vanuit Kirchenkreis Wittenberg (de Lutherstadt !) kwamen predikanten, kerkelijk werkers en andere actieve kerkmensen kennismaken met historische en nieuwe kerkplekken in Friesland. Bij Nijkleaster mengden ze zich onder de andere gasten van onze kleastermoarn. Dat leverde over de taalgrens heen mooie ontmoetingen op. Zij zijn geïnformeerd én geïnspireerd door Nijkleaster teruggekeerd in die Heimat.

Speak Your Mind

*