Meitsje in fjoer/Kindle a flame

Na vijf jaar dezelfde liturgische orde voor het ochtendgebed te hebben gebruikt, begint Nijkleaster voorzichtig met enkele veranderingen. Langzamerhand zullen we werken richting enige diversiteit in de liturgische vormgeving. We willen in de periode van de komende advent en kerst (29 nov. t/m 3 jan.) twee nieuwe liederen gebruiken. In plaats van ‘Take o take me as I am’, komt nu het Iona lied: ‘Kindle a flame’ (Zuivere vlam) en voor het lied na de stilte komt nu het Taizé lied ‘Bless the Lord’ (i.p.v. Laudate omnes gentes). Het overige blijft gelijk. De liturgische orde zal op (licht) paars papier in de kerk beschikbaar zijn.

Ik herinner me goed dat ik (Hinne Wagenaar) in 2012 na een paar weken zenuwachtig werd op woensdagochtend. We hadden de liederen tijdens de kleasterochtend gedurende diverse weken niet veranderd. Met Hindrik van der Meer sprak ik af: we wachten af hoe het zich zal ontwikkelen. Nu blijkt dat we na vijf jaar nog steeds precies dezelfde liturgische orde gebruiken. Alleen de psalm, de Bijbellezing en het gebed wisselen. Vreemd en grappig, ik ben nu ook een beetje zenuwachtig. Maar nu omdat we verandering aanbrengen. Ben benieuwd!

Bericht in het Friesch Dagblad op 30 nov.: Nieuwe liederen tijdens ochtendgebed Nijkleaster

 

 

 

Laat wat van je horen

*