Mediteren met je handen: Kleasterklotsen

Datum: 6 oktober 2018 

Vele wegen leiden naar stilte, bezinning en verbinding. Eén daarvan loopt via handen, wol en haaknaald. Op deze zaterdag maken wij mutsen met het logo van Nijkleaster. Samen je handen in de sfeer van Nijkleaster: stilte bezinning en verbinding, dat is het eerste doel van deze dag.

Daarnaast is het de bedoeling dat op dagen of momenten waarop mensen naar Nijkleaster komen, deze mutsen worden verkocht. De naamsbekendheid wordt daarmee vergroot en de opbrengst komt ten goede aan de stichting.

Wat gaan we doen?

We gaan samen aan de slag en doen dat  gedeeltelijk in stilte of bij meditatieve muziek. U hoeft geen materiaal mee te nemen; dat ligt klaar. Ook als u nog nooit een haaknaald hebt vastgehouden bent u van harte welkom. Jongeren en mannen horen daar nadrukkelijk bij.

De patronen zijn zeer eenvoudig. Het maximale aantal deelnemers aan deze dag is om praktische redenen 20 personen.

Mocht u horen bij hen die in eerste instantie buiten de boot vallen, dan noteren wij toch graag uw naam. Later benaderen wij u dan graag over het vervolgtraject: hoe we u van materiaal en desgewenst een duwtje in de rug kunnen voorzien.

Dit initiatief kan uitgroeien tot een langer lopend project waar het aantal deelnemers oneindig is; deze dag is slechts het begin.

Vervolg

Op de Jierdei van Nijkleaster  (28 oktober) zal dit project worden gelanceerd. De vruchten van deze dag kunnen daar al worden tentoongesteld en verkocht. Mogelijk wilt u op 6 oktober met ons meedenken over verkoop en presentatie op de Jierdei.

Bij grotere belangstelling denken we voor de toekomst aan een combinatie van kleasterkuier en kleasterklotsen: een kleasterkuierklots of een klotskleasterkuier.  De mogelijkheden zijn eindeloos.

Het dagprogramma van 6 oktober is als volgt:  

09.30 ochtendgebed

10.00   koffie, kleasterkoeke, kennismaking

10.30  inleiding tot- en informatie over het project

11.15    aan de slag

12.15    lunch in het Wapen van Baarderadiel

13.15    kleasterkuier

14.45   vervolg programma

15.30  dynamische afsluiting

De leiding van deze dag is in handen van Henneke Nauta, Tiny Elzing en Willemien Keuning.

 U kunt zich hier voor deze dag aanmelden

 

 

Reacties

  1. Gisi Lukkes-Schöb zegt

    Ben helaas 6 oktober verhinderd maar zou wel een bijdrage aan het maken van Kleaster klotsen willen doen. Hoor wel of hier nog behoefte aan is

Speak Your Mind

*