Leauwe yn Fryslân

Op woensdag 16 januari werd de laatste van vier studiedagen ‘Geloven in Fryslân’ gehouden. Daarmee ronden we het tweede jaar in een cyclus van drie jaar af. Ieder seizoen wordt er één dag gewijd aan een kerk-historisch, Bijbels-, systematisch- en praktisch-theologisch thema. Deze keer werd o.l.v. drs. Tytsje Hibma nagedacht over ‘Spoaren fan God yn it deistige libben & gemeenteopbou. Alde en nije foarmen fan ferbining mei as foarbyld Ljouwert Kulturele Haadstêd 2018 (Mienskip). Vandaag waren we met een groep van 18 theologen, die nu ook nog kunnen kiezen voor een tweede deel van de cursus: het schrijven van een kort artikel over een thema dat past binnen ‘Leauwe yn Fryslân’. Prachtige dagen in het ritme van Nijkleaster: Stilte, Bezinning en Verbinding. Voor het komende seizoen wordt het introductiecollege gegeven door dr. Alex Riemersma op 26 juni (Taalgebrûk en taalbewustwêzen yn it religieuze domein – liturgy en pastoraat – ). De eerste cursusdag is op 18 september. De docenten doseren in het Fries. De cursisten spreken Fries en/of Nederlands.

Speak Your Mind

*