Kopje onder met Jona

Zaterdag 18 maart 2023

Het Bijbelboekje Jona is een humoristisch verhaal over een kleine profeet die in de knoop raakt met zijn roeping. Wat valt er te ontdekken als we in de spiegel van dat verhaal kijken? Op deze kleastersneon verkennen we stap voor stap het verhaal van Jona met behulp van verschillende werkvormen. Zo komen we dichter bij het verhaal en dichter bij onszelf. Waartoe voelen wij ons geroepen? Zitten wij ook wel eens vast in ons eigen gelijk? Hoe is het om kopje onder te gaan en weer boven te komen? En op welke momenten ervaren wij barmhartigheid?

Het programma vormt één geheel en het is niet mogelijk voor een los dagdeel in te schrijven. Na de vegetarische lunch in het café beginnen we de middag met een kleasterkuier. De begeleiding is door Aletta Nieboer, holistisch therapeut, en Saskia Leene, kleasterpastor.

Informatie om in te kunnen schrijven volgt binnenkort.