Kleaster-viering in het teken van Midzomer

De Canto Ostinato voor de midzomernacht is volgeboekt, maar op zondag 18 juni staat de Nijkleaster-viering ook in het teken van Midzomer. En de persoon die daaraan binnen de kerkelijke traditie is verbonden nl. St. Jan (Johannes de Doper). We staan stil bij de omkeer van de zon en de momenten van omkeer en transformatie in ons eigen leven. Qua bloem staat het St. Janskruid zondag centraal. Kerk van Jorwert, 09.30 uur. Voorganger: Hinne Wagenaar

Laat wat van je horen

*