Kleaster-tsjinst in Weidum (17/12, 09.30 uur)

Zondag 17 december is de Kleaster-viering om 09.30 uur in de kerk van Weidum (en dus niet in Jorwert!). Deze viering is zoals gewoonlijk samen met de plaatselijke gemeente van Westerwert en Mantgum. Deze keer staat de viering in het teken van de voorbereiding op het kerstfeest met als thema: ‘in verwachting zijn’. Na de viering wordt er onder de koffie en thee ‘geknutseld’ met het oog op de kerstgroet die in de kerstnacht wordt meegegeven aan de bezoekers. Het heeft te maken met ons kijken, onze blikrichting, ons perspectief, onze ‘bril’. De dienst is meertalig maar het Fries heeft op deze zondag de overhand.

Laat wat van je horen

*