Kerk van Jorwert open!

De kleaster-dag ‘Meditatief schilderen’ is vandaag (14 maart 2020) in volle gang. Het is voor maart 2020 de laatste activiteit. Maar de kerk van Jorwert is elke dag open van 09.30-16.00 uur voor individuele stilte en bezinning. En wandelen kan altijd! Dit is het verhaal dat vanmorgen tijdens het ochtendgebed klon:

De kleur van de waarheid
Een wijze leermeester ging eens met zeven leerlingen een ochtendwandeling maken, terwijl de dauw nog over het land lag. Na enige tijd brak de zon door en de dauwdruppels schitterden dat het een lieve lust was! Bij een grote dauwdruppel liet de meester halt houden. Hij schaarde zijn leerlingen zodanig rondom de druppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg hen welke kleur de druppel had.

“Rood,” zei de eerste. “Oranje,” zei de tweede. “Geel,” zei de derde. “Groen,” zei de vierde. “Blauw,” zei de vijfde. “Paars,” zei de zesde. “Violet,” zei de zevende…

Ze stonden verbaasd over de verschillen en omdat ze allemaal zeker waren van de kleur die de druppel had, ontstond er verwarring. Toen liet de meester hen enige keren van plaats wisselen. En heel langzaam drong het tot hen door dat, ondanks de verschillen in hun waarneming, ze toch allemaal de waarheid hadden gesproken. Nadat er zo enige tijd verstreken was, liet de meester hen weer hun oorspronkelijke plek innemen.

Maar omdat intussen de zon gedraaid was, kaatsten er weer heel andere kleuren terug vanaf de grote dauwdruppel. En de meester sprak: “Hoe u de waarheid ziet, hangt af van de plaats en de tijd die u in het leven inneemt.”

Speak Your Mind

*