Kerk van Jorwert niet meer open

Wy hebben vandaag tot onze spijt besloten dat ook de kerk van Jorwert gesloten zal blijven tot 1 juni 2020. Dat gaat in per donderdag 26 maart 2020.

We waren al een netwerk-beweging, nu des te meer. We hopen met elkaar in verbinding te blijven! Wat wel doorgaat:

 • De voorkant van onze website is een beetje aangepast.
 • Elke maandag wordt een Moment van Aandacht (via Marian Nijland) geplaatst op website, Facebook en Instagram.
 • Elke woensdag wordt een tekst + bezinningsvraag geplaatst.
 • Tot Pasen wordt op donderdag een vasten-tekst met soeprecept geplaatst. Wie weet gaat dat na Pasen over op iets dat te maken heeft met Ferbining op Freed.
 • Elke dag plaatst Hinne Wagenaar een dagboekbericht op www.hinnewagenaar.frl
Nijkleaster, Redbad-tsjerke in tijden van Corona

Wy ha hjoed spitigernôch besletten dat de tsjerke net iepen bliuwt.

Hawar, wat der wol trochgiet:

 • De foarside fan de webside ha wy hjoed in bytsje oanpast.
 • Elke moandei komt der in Moment fan Aandacht (fia Marian Nijland, aandachtschenker) op webside, facebook en Instagram.
 • Elke woansdei in tekst mei in besinningsfraach.
 • Elke tongersdei in tekst + sop-resept (vasten recept). Miskien giet dat nei Peaske oer op Ferbining op Freed.
 • Elke dei in deiboekberjocht fan Hinne Wagenaar (www.hinnewagenaar.frl)

Comments

 1. Froukje Breimer zegt

  Wat zijn júllie toch goed bezig, hartverwarmend!

 2. Mei ik freechje wêrom jim soks besletten ha?
  As ik it (de minsken) dêr net fertrouwe soe, dan wie ik út mysels al net kaam.
  Mei groetnis fan Pyt.

Speak Your Mind

*