stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Bezinnings- en ontmoetingsdag voor jonge voorgangers

Op 20 juni organiseert Nijkleaster een bezinnings- en ontmoetingsdag voor jonge predikanten, kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers.

Wie op jonge leeftijd in de kerk of geestelijke verzorging gaat werken, zal bij bijeenkomsten regelmatig constateren verreweg de jongste aanwezige te zijn. Misschien ben je sowieso de jongste die actief is in jouw gemeente.

Nijkleaster biedt jou en je leeftijdgenoten graag een andere dag aan, met ruimte voor bezinning en ruimte om elkaar te ontmoeten.

Het programma ziet er als volgt uit. De dag begint om 9:30 uur met een ochtendgebed. ’s Ochtends verdiepen we ons in de vraag ‘hoe maak/houd ik in de drukte ruimte voor mijn eigen spiritualiteit?’ We lunchen in het café ‘Het wapen van Baarderadeel’ tegenover de kerk. ’s Middags maken we een kleasterkuier, een wandeling in stilte, bezinning en verbinding. We besluiten de dag met een korte viering in de kerk.

Over de invulling van het programma is overleg geweest met een paar jonge dominees. Aanvullende suggesties zijn van harte welkom. Classispredikant Wim Beekman zal ’s ochtends aanwezig zijn als ‘pastor pastorem’.

Ken je anderen die mogelijk belangstelling hebben om te komen? Wil je hen deze uitnodiging doormailen? Dank daarvoor.

Plaats:Nijkleaster, Redbadtsjerke, Sluijtermanwei 4, Jorwert

Datum en tijd: donderdag 20 juni, 9:30 – 16:00 uur

Voor wie: dominees, kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers tot een jaar of 35, 40

Kosten: € 30,-

Informatie: s.leene@nijkleaster.nl, 0515 433546

Meld u nu aan: