Jentsje Popma

De Leeuwarder kunstenaar Jentsje Popma (Zwolle, 1921) heeft eerst zijn kunstwerk ‘Hynsteblom’ en later zijn atelier met alle kunstwerken daarin geschonken aan Stifting Nijkleaster. Een gebaar om stil van te worden. Nijkleaster mag de opbrengst van de hele gift aanwenden voor de missie en visie van Nijkleaster.

Uit erkentelijkheid voor deze grootse gift hebben we in 2021 zijn 100e verjaardag gevierd met een grote overzichtstentoonstelling in de Grote Kerk van Leeuwarden en de uitgave van een boek over zijn leven en werk onder de titel ‘Jentsje Popma, kunstenaar met een missie’ (onder eindredactie van Jan Henk Hamoen).

Studenten van Stenden Hogeschool maakten een reportage over Jentsje Popma waarin hij vertelt over de geschiedenis van de ‘Hynsteblom’.

In oktober 2016 was er een expositie over het werk van Popma in de kerk van Jorwert. Omrop Fryslân maakte er een reportage over.

Hoewel er inmiddels al vele kunstwerken van Jentsje Popma zijn verkocht is het nog steeds mogelijk om uit die collectie kunstwerken te kopen. Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met ons bestuurslid Jan Henk Hamoen. Hij is te bereiken via jhhamoen@gmail.com of via info@nijkleaster.frl (06-19167455).