Popma-jaar – Activiteiten

Nijkleaster eert Jentsje Popma in zijn honderdste geboortejaar met de uitgave van een boek over zijn werk en leven en twee tentoonstellingen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Grote Kerk te Leeuwarden is op zaterdag 12 juni het boek over Jentsje Popma gepresenteerd en de overzichtstentoonstelling van zijn werk geopend.

staande ovatie voor Jentsje na ontvangst eerste exemplaar

Jentsje Popma ontving het eerste exemplaar van het boek over hem uit de handen van Jan Henk Hamoen en kreeg hierbij een staande ovatie. Wethouder Hein Kuiken opende vervolgens de tentoonstelling. Tussen de toespraken door brachten Janna van der Honing en Herman Woltman liederen, geïnspireerd op het werk van Jentsje Popma, ten gehore.

Het was de bedoeling dat de opening een feest voor velen zou zijn. Dat kon het helaas niet zijn, maar dankzij een versoepeling van de coronamaatregelen konden toch zo’n vijftig genodigden de opening bijwonen. Daarnaast was de feestelijke bijeenkomst online te volgen en ook nu nog terug te zien op You Tube.

Tentoonstelling Grote Kerk Leeuwarden

De tentoonstelling in de Grote Kerk te Leeuwarden is gratis toegankelijk van 15 juni tot en met 1 oktober (NB: deze datum is vervroegd), van dinsdag tot en met zaterdag.

Openingstijden: 13.00-16.00 uur op dinsdag t/m vrijdag en 11.00-16.00 uur op zaterdag. Tot zaterdag 26 juni kunt u hier een tijd reserveren voor uw bezoek. Vanaf 26 juni is reserveren niet meer nodig. Dan bent u zonder afspraak welkom. De enige restrictie is dat er maximaal 50 personen aanwezig mogen zijn. Het kan dus zijn dat u bij een grote toeloop even moet wachten bij de ingang.
Houd voor actuele openingstijden (de kerk kan gesloten zijn bij een rouw- of trouwdienst) de website van de Grote Kerk in de gaten (jacobijner.nl, grotekerkleeuwarden.nl, kunstindegrotekerkleeuwarden.nl).
De tentoonstelling trok inmiddels al meer dan duizend bezoekers.

Te zien is een selectie van werk van Jentsje Popma: tekeningen, portretten, een werk van glas-appliqué, de Ichthus van chamotteklei uit het voormalige Diaconessenhuis te Leeuwarden, enkele keramische koppen en vooral geschilderde landschappen. Verder zijn er interessante objecten en foto’s in de vitrine en is er een doorlopende diavoorstelling.
Ook is het boek over Jentsje Popma hier te koop (€ 24,90).

In de ontvangstruimte staan vier panelen met honderd foto’s van hynsteblommen, gemaakt door studenten van de OntwerpFBRK ROC Friese Poort Drachten en Nijkleaster Jorwert, als eerbetoon aan Jentsje Popma.

Op 30 september hopen we bijzondere aandacht te kunnen schenken aan de honderdste verjaardag van Jentsje Popma, als het even kan ook in de Grote Kerk.

Ontvangstmedewerkers gezocht

Bepalend voor de openingstijden is het aantal beschikbare vrijwilligers om de bezoekers te ontvangen. Dat aantal is nu nog niet helemaal bereikt. Mocht u hier iets voor voelen, of kent u mensen die hiervoor interesse hebben, we houden ons aanbevolen voor elke mate van medewerking en horen het graag (via info@grotekerkleeuwarden.nl).

Verkooptentoonstelling

Aansluitend aan de zomertentoonstelling is er een grote verkooptentoonstelling van werk van Jentsje Popma in de kerk van Jorwert, op zaterdag 9 (10.00-17.00 uur) en zondag 10 oktober (12.00-17.00 uur). Het aanbod bestaat uit schilderijen van landschappen en portretten, keramische koppen en reliëfs, ramen in glas-in-lood en tekeningen. In totaal 60 tot 70 items, die door de verschillende technieken die Jentsje Popma gebruikte zeer de moeite waard zijn om te bekijken. Hier is ook werk bij dat nooit eerder ter verkoop is aangeboden. De toegang is gratis. Ook wie geheel vrijblijvend werk van Popma wil bekijken is van harte welkom!

Grote respons op oproep

Dat het werk van Jentsje Popma leeft onder mensen, bleek wel uit de enorme respons op de oproep naar (on)bekend werk van Jentsje Popma, voor het boek en de tentoonstelling. Ongeveer honderdvijfentwintig personen namen contact op en verwezen ons naar ruim tweehonderdvijftig kunstwerken. Vaak gingen die meldingen gepaard met prachtige en soms ontroerende verhalen over de achtergronden van dat werk en ontmoetingen met Popma. De reacties waren zoveel, dat lang niet alles een plek kon krijgen in het boek, noch op de tentoonstelling. Maar we zijn zeer dankbaar voor alle bijdragen die we ontvingen en alleen al daardoor hebben die een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie van het boek en de overzichtstentoonstelling.

Over Jentsje Popma

Jentsje Popma heeft, vooral in Friesland, een groot aantal kunstwerken vervaardigd voor diverse openbare gebouwen als scholen, gemeentehuizen en kerken: vrijstaande beelden in brons, reliëfs in metaal en chamotteklei, en ramen in glas-in-lood of gezandstraald glas. Daarnaast maakte hij vele schilderijen van landschappen, dijken en de Wadden, vanuit zijn betrokkenheid bij een duurzame omgang met het ons omringende landschap. Al met al een enorm oeuvre. Vanuit erkentelijkheid voor zijn werk verleende de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd hem de Pommeranten Pries 2007.