Popma in het nieuws

FryslânDOK, De flecht nei it ljocht: herhaling documentaire over Jentsje Popma

Studenten van Stenden Hogeschool maakten eerder al een reportage over Jentsje Popma waarin hij vertelt over de geschiedenis van ‘Hynsteblom’.

Over Jentsje Popma

Jentsje Popma heeft, vooral in Friesland, een groot aantal kunstwerken vervaardigd voor diverse openbare gebouwen als scholen, gemeentehuizen en kerken: vrijstaande beelden in brons, reliëfs in metaal en chamotteklei, en ramen in glas-in-lood of gezandstraald glas. Daarnaast maakte hij vele schilderijen van landschappen, dijken en de Wadden, vanuit zijn betrokkenheid bij een duurzame omgang met het ons omringende landschap. Al met al een enorm oeuvre. Vanuit erkentelijkheid voor zijn werk verleende de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd hem de Pommeranten Pries 2007.