Over Jentsje Popma

De Friese schilder, glazenier en beeldhouwer Jentsje Popma hoopt op 30 september 2021 honderd jaar te worden. Stifting Nijkleaster viert dit met een boek over het leven en werk van Jentsje Popma en twee tentoonstellingen: de zomertentoonstelling in de Grote Kerk in Leeuwarden (1 oktober is de laatste dag) en een verkooptentoonstelling in de kerk van Jorwert.

Op vrijdag 9 april 2021 is de aftrap van de activiteiten met de presentatie van het nieuwe logo van Nijkleaster, gebaseerd op het kunstwerk de Hynsteblom van Jentsje Popma, én de start van de voorverkoop van het boek.

Deze aftrap is, vanwege de huidige coronasituatie, opgenomen. Het filmpje met Hinne Wagenaar, pionierspredikant van Nijkleaster, en Jan Henk Hamoen, bestuurslid van Nijkleaster en beheerder van de Jentsje Popma collectie, is hier te zien.
In het filmpje vertelt Jan Henk Hamoen over de relatie tussen Nijkleaster en Jentsje Popma en de activiteiten in het kader van ‘Jentsje Popma 100 jaar’. Hinne Wagenaar geeft uitleg over de Hynsteblom en het nieuwe logo van Nijkleaster.

De Hynsteblom – het nieuwe logo

Jentsje Popma schonk in 2013 zijn monumentale werk de Hynsteblom (paardenbloem) aan Nijkleaster. Voor het bestuur van Nijkleaster was dit een gebaar van bemoediging en betrokkenheid. Het is niet alleen een prachtig kunstwerk, het geeft ook precies het beeld weer waar Nijkleaster voor staat, zegt Wagenaar in het filmpje. ‘Wij bestaan omdat we ruimte willen maken, in ons bestaan en in de wereld, voor God en voor ons mensen. De vis in het midden is het symbool voor Christus en alles wat we doen is daaraan gerelateerd. We willen een plek zijn voor stilte, bezinning en verbinding.’

klik op de afbeelding voor de vergroting

Popma’s verbeelding van de paardenbloem is dan ook het nieuwe logo van Nijkleaster geworden. De vis in de kern staat voor het wezen van Nijkleaster en via de waarden in de middelste ring wordt daaraan in de buitenste ring uitvoering gegeven. De cirkels in het kunstwerk wijzen in de situatie van Nijkleaster ook op de diverse kringen van betrokkenheid en zo past de oude beeldtaal van Popma verrassend bij de nieuwe monastieke gemeenschap van Nijkleaster:

Na de Hysteblom schonk Jentsje Popma in 2015 ook zijn atelier aan de Potmargewal in Leeuwarden en alle nog in zijn bezit zijnde werken aan de Stifting Nijkleaster. Een genereus gebaar om de realisatie van een fysiek klooster mede mogelijk te maken. Dat klooster lijkt er nu te komen: in de loop van dit jaar begint de restauratie en nieuwbouw. Zodra het klaar is, zal de Hynsteblom van Jentsje Popma, dat jarenlang aan de buitenmuur van Pabo Mariënburg aan Achter de Hoven in Leeuwarden hing, een prominente plaats krijgen aan de buitenmuur van Westerhûs, het nieuwe klooster van Nijkleaster in Hilaard.

Over Jentsje Popma

Jentsje Popma heeft, vooral in Friesland, een groot aantal kunstwerken vervaardigd voor diverse openbare gebouwen als scholen, gemeentehuizen en kerken: vrijstaande beelden in brons, reliëfs in metaal en chamotteklei, en ramen in glas-in-lood of gezandstraald glas. Daarnaast maakte hij vele schilderijen van landschappen, dijken en de Wadden, vanuit zijn betrokkenheid bij een duurzame omgang met het ons omringende landschap. Al met al een enorm oeuvre. Vanuit erkentelijkheid voor zijn werk verleende de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd hem de Pommeranten Pries 2007.