stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Hindrik van der Meer

Hindrik van der Meer uit Fûns (bij Jorwert) neemt een speciale plaats in binnen Nijkleaster. Hij stond mede aan de wieg van het initiatief en was  vanaf het begin betrokken bij de planvorming. Eerder was hij bestuurslid, nu vooral musicus, meedenker, inspirator. Nijkleaster heeft veel aan Hindrik te danken. Hij is een bijzonder en veelkleurig mens met hart voor Fryslân, de Fryske taal, de tsjerke en de muziek. Studenten van Stenden maakten een prachtig portret.