Het weekend van 24-26 jan.

Vrijdagavond: Ferbining op Freed (we beginnen met ‘zingen’ om 19.30)
Zaterdag: Bezinningsdag van de gemeente Lankmeamert (besloten dag)
Zondag: Viering met klein en groter (LYTS&grut) om 10.30

Zondag (26/1) om 10.30 in de kerk van Jorwert: een dienst voor kinderen en groter (LYTS&grut). Wij vertellen zondag het verhaal van Jezus die vissers roept. Vandaag de dag moet er ook veel uit zee gevist worden. Daarom vragen we de kinderen om een plastic fles mee te nemen. Mooie verbinding met het middagprogramma (groene theologie).

Zondagmiddag: Lezing Groene Theologie door Trees van Montfoort en Auke Stremler.

Trees van Montfoort verwoordt in haar boek Groene theologie, dat er vanuit de Bijbel ook een andere kijk op de natuur mogelijk is: het is niet de mens die centraal staat maar Gods liefde voor heel de schepping. Wat betekent dat voor ons? Wat is onze bijbelse opdracht in deze tijd? De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Hoe kunnen wij daarin een bijdrage leveren vanuit onze eigen brede theologische traditie?
Biologisch boer Auke Stremler uit Jorwert reageert op het verhaal van Van Montfoort en zal vertellen over zijn eigen drijfveren om biologisch boer te zijn.
• Wanneer: zondag 26 januari
• Waar: kerk van Jorwert
• Inloop: vanaf 14.30 uur
• Start lezing: 15.00 uur
• Kosten: € 12,50
• Info en aanmelding: www.nijkleaster.frl

Speak Your Mind

*