Han Reeder

Han Reeder fotografeert nissen in kerken. Dat deed hij ook in Nijkleaster, wat een zeer bijzonder kunstwerk opleverde.

1848 vierk jorwerd nis bijbel 10x10 (4)

Het kunstwerk speelde een cruciale rol bij de actie ‘Het verhaal gaat door’, waarin om geld werd gevraagd voor de verbouwing van de voorkerk van de Radboudkerk. Het kunstwerk inspireerde pionierspredikant ds. Hinne Wagenaar tot de volgende tekst:

‘In 1912 lieten de kerkvoorgden van de Jorwerter gemeente een aantal kostbare Statenbijbels maken voor in de kerkenraadsbanken. Zij wisten toen natuurlijk niet wat de toekomst zou brengen. Zij waren zich niet bewust van de oorlogen die het Europese continent zouden teisteren in de eerste helft van de eeuw. Zij wisten niet van de kerkelijke ontwikkelingen in de tweede helft van de twintigste eeuw. Zij konden niet bevroeden dat Geert Mak aan het einde van de eeuw een boek zou schrijven met als titel ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’. Nog minder konden ze raden dat in 2012, precies 100 jaar later, het monastieke pioniersproject Nijkleaster zich zou vestigen in dit dorp, in deze kerk, rond deze Bijbel.’

We zijn Han Reeder bijzonder dankbaar voor zijn onmisbare bijdrage.

Lees hier een interview met de kunstenaar.