stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Ferbining op Freed

Een moment van stilte, bezinning en verbinding aan het einde van het week en het begin van het weekend. Al vanaf het begin is er elke woensdagochtend een programma bij Nijkleaster.

Nu de Nijkleaster-gemeenschap groter wordt, zijn we op zoek gegaan naar een ander moment in de week om elkaar te ontmoeten. Hieruit is Ferbining op Freed ontstaan. In het winterseizoen sluiten we bij Nijkleaster de week af met een viering waarin we samen zingen, luisteren naar een verhaal en verstillen. De viering begint om 20.30 uur. Na de viering ben je van harte uitgenodigd om mee te gaan naar het dorpscafé voor verdere verbinding.

Op de meeste vrijdagavonden is er voorafgaand aan de viering, tussen 19.30 en 20.15 uur, ook nog een extra programmaonderdeel: samen lezen, mediteren of zingen.

Ferbining op Freed start weer ná Pinksteren, als dit mogelijk is in verband met het Corona-virus

MEDITEREN OP FREED
Stilte helpt om tot rust te komen en brengt helderheid. Daarom is stilte een vast ingrediënt van bijeenkomsten bij Nijkleaster. Voor wie op zoek is naar meer verstilling is er vanaf oktober eens in de twee weken een meditatieuur op vrijdagavond, begeleid door verschillende meditatiebegeleiders uit de kring van Nijkleaster. Via eenvoudige lichaams- en ademhalingsoefeningen gaan we de stilte in. Je bent van harte welkom, met of zonder meditatie-ervaring. Meditatiekussens en krukjes zijn aanwezig; zitten op een stoel kan natuurlijk ook.
Data: Nieuwe data volgen
Tijd: 19.30 – 20.15 uur
Kosten: € 5, – per keer

LEZEN OP FREED
Nijkleaster presenteert tijdens de jaardag op 27 oktober 2019 het boek van ds. Hinne Wagenaar over de zaligsprekingen van Jezus onder de titel ‘Zalige eenvoud’. De zaligsprekingen vormen de kern van Jezus’ leven en leer. Je krijgt op deze manier een korte introductie op het leven van Jezus. We lezen samen een aantal delen uit het boek. Je hoeft het boek van te voren niet te lezen. Vier avonden met de auteur ter introductie.
Data: Nieuwe data volgen
Tijd: 19.30 – 20.15 uur
Kosten: € 5, – per keer

ZINGEN OP FREED
We zingen graag bij Nijkleaster. Een keer per maand willen we de liederen van het Nijkleaster repertoire oefenen en uitbreiden. We doen dat onder deskundige leiding van dirigent Geke Bruining. Zingen op Freed is bedoeld voor iedereen. Sommige mensen zullen meerstemmig willen zingen, anderen willen of kunnen dat niet. Geen probleem. Het is de bedoeling om met elkaar vertrouwd te worden met het liedmateriaal en de spiritualiteit van Nijkleaster.
Data: Nieuwe data volgen
Tijd: 19.30 – 20.15 uur
Kosten: € 5, – per keer

FERBINING OP FREED
Data:
wekelijks vanaf 4 oktober 2019 tot en met 21 februari 2020
Tijd viering: 20.30 – 21.00 uur
Vanaf 21.00 uur: gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Wapen van Baarderadeel

Op woensdag 26 februari begint de 40-dagentijd, de voorbereidingstijd voor Pasen. In die periode is er een programma op donderdag onder de titel ‘Vieren en vasten’ (van 27 februari tot en met Witte Donderdag 9 april). Tussen 18.00 en 19.30 uur is er dan op donderdag een korte viering gevolgd door een vastenmaaltijd. Na Pasen en tot Pinksteren gaan we weer verder met Ferbining op Freed (vrijdag 17 april – vrijdag 29 mei)