Een Nijkleaster-viering

We krijgen geregeld de vraag van andere groepen of kerken of het mogelijk is om een Nijkleaster-viering te organiseren. Wij staan daar positief tegenover.

Wilt u een Nijkleaster-viering organiseren? Lees dan hier over onze contouren en onze liturgische orde:


De contouren van een Nijkleaster viering


– Liturgische orde voor een Nijkleaster viering