Derde Advent bij Nijkleaster in Jorwert (16/12)

Op zondag 16 december vieren wij in de kerk van Jorwert de derde advent (09.30) Het zal gaan over Maria die Elisabet bezoekt. Een jonge en een oude vrouw zijn in verwachting en zien uit naar een nieuwe toekomst: gezegend wie vertrouwen heeft! (voorganger: ds. Hinne Wagenaar en muziek: Hindrik van der Meer). Van herte wolkom!

Laat wat van je horen

*