De week van Pasen

Hier vindt u het programma voor de week van Pasen bij Nijkleaster, samen met de gemeente Westerwert en Mantgum. Alle bijeenkomsten zijn in de kerk van Jorwert. Ieder is van harte welkom.

Kleaster-ochtend op woensdag

De kleaster-ochtend in deze week van pasen vormt een bijzonder moment van voorbereiding op wat komen gaat: ochtendgebed, kleaster-kuier en lunch. (17 april, 09.30 – 12.30)

Witte donderdag: De voetwassing

Op de wijze van Vieren en Vasten beginnen we met een kort moment in de kerk. Daarna delen we Brood en Wijn en ook (zoals elke week) Soep en Brood in de voorkerk . (Commissie vieren en vasten/ds. Hinne Wagenaar. 18 april, 18.00 – 19.30)

Goede vrijdag: Het lijden en sterven van Christus

Een ingetogen dienst waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Aan het slot van de dienst kunnen we een scherf bij het kruis te leggen of een kaarsje branden als teken van de gebrokenheid in de wereld en ons eigen leven. (ds. Hinne Wagenaar. 19 april, 19.30 – 20.30)

Stille zaterdagmorgen kuier

Op stille zaterdag organiseert Nijkleaster een extra kleasterkuier. Op de dag van afwachten, tussen Goede Vrijdag en het Paasfeest in, is er ruimte om echt te verstillen. Net als op de gewone kleasterochtend beginnen we om 9:30 met het ochtendgebed en besluiten we met het delen van onze lunch. (ds. Saskia Leene. 20 april, 09.30 –12.30)

Paaszondag

06.00           Paaswake

We beginnen deze dienst ‘s morgens vroeg met een vuur buiten de kerk. Daarna gaan we naar binnen om de verhalen te horen over de opstanding van Christus. We wrijven de ogen uit en geloven onze oren niet! Een morgen vol licht en symboliek. Tijdens deze Paaswake zal Barbara Jikai de Zoete worden gedoopt (voorgangers: ds Hinne Wagenaar en ds. Reinier Nummerdor. Hindrik van der Meer speelt op orgel en piano).

07.00           Paasontbijt

07.30           Paas-kuier (o.l.v. Sietske Visser)

09.30           Paasviering

Paasmaandag

Herhaling van De Verwondering Paasviering (2018) vanuit Nijkleaster.
22 april rond 8.10 uur op NPO2 (KRO-NCRV)

OVERZICHT:

Speak Your Mind

*