De vier dagen van Pasen

Programma van de Goede Week en Pasen bij Nijkleaster
(in samenwerking met de kerkelijke gemeente Westerwert-Mantgum)

LET OP: dit jaar op Paaszondag geen paaswake om 06.00. Wel een Nijkleaster Paasviering op zaterdagavond 31/3 op NPO 2 (23.30 uur)

Witte donderdag: Het laatste avondmaal
Op de wijze van Vieren en Vasten beginnen we met een kort moment in de kerk. Daarna delen we Brood en Wijn en ook (zoals elke week) Soep en Brood in de voorkerk  (Commissie vieren en vasten/ ds. Hinne Wagenaar. Jorwert, 29 maart. 18.00 – 19.30)

Goede vrijdag: Het lijden en sterven van Christus
Een ingetogen dienst waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Aan het slot van de dienst kunnen we een kruis-hulde brengen door een scherf bij het kruis te leggen of een kaarsje te branden (Jorwert, 30 maart. 19.30 – 20.30/ds. Willemien Keuning).

Stille Zaterdagmorgen Kuier
Op stille zaterdag organiseert Nijkleaster een extra kleasterkuier. Op de dag van afwachten, tussen Goede Vrijdag en het Paasfeest in, ruimte om te verstillen, om naar buiten te gaan, om elkaar te ontmoeten. Net als op de gewone kleasterochtend beginnen we om 9:30 met het ochtendgebed en besluiten we met het delen van onze lunch. Wees welkom! (Jorwert, 31 maart. 09.30 –12.30/ o.l.v. ds. Saskia Leene en stagiaire Saakje Hoekstra).

De Verwondering Paasviering vanuit Nijkleaster
Stille Zaterdag 31 maart om 23.30 uur bij de NCRV op NPO 2.

 Paaszondag
(dit jaar geen Paasochtend-wake om 06.00)
 07.30 Paas-kuier (o.l.v. Sietske Visser)
08.30 Paasontbijt
09.30 Paasviering (en doopdienst)

 (Jorwert, zondag 1 april. Vanaf 07.30/ ds. Hinne Wagenaar)

Reacties

  1. Dini Harkink-Hazewinkel zegt

    De ware eenvoud in deze dienst heeft mij geraakt. Windsels afleggen. Iķ ga met deze oproep aan het werk. Voor mij is Pasen : opstaan, niet naar het graf in ons leven blijven kijken, niet het verdriet en het negatieve voeden. Op weg gaan , dan zie je naast je kwetsbare, mensen, kinderen, die jou nodig hebben. Als je achterom blijft kijken, mis je de mens die naast je gaat.

Laat wat van je horen

*