Cursus ‘Leauwe yn Fryslân’

Cursus ‘Leauwe yn Fryslân’ nu ook voor een breed publiek aangeboden

De afgelopen jaren heeft de Stifting Krúspunt, in samen werking met Nijkleaster te Jorwert, een cursus aangeboden voor pastores en voorgangers: Leauwe yn Fryslân. Die cursus loopt nu alweer voor het vierde jaar. Het thema is, wat het christelijk geloof voor Fryslân betekent en betekend heeft, en andersom. Wat is het eigene van geloof en theologie in de Friese situatie? Aan de ene kant heb je geloof, kerk en Bijbel. Aan de andere kant zijn daar taal, landschap en geschiedenis. Wat doen die met elkaar? Deze vraag wordt op verschillende manieren uitgewerkt in de cursus ‘Leauwe yn Fryslân’.

De cursus wordt nu ook aangeboden voor een breed publiek in de vorm van een samenwerking tussen de Stifting Krúspunt en de Stichting Academie van Franeker, die zich beijvert om het academisch verleden van de stad Franeker te doen herleven.
Zie: https://www.academiefraneker.nl/cursus/leauwe-yn-fryslan/
Daar vindt u het volledige overzicht van de cursus (in het Nederlands en in het Fries). De zes cursusavonden worden gehouden op een maandag, te beginnen op 20 januari 2020, de laatste op 30 maart. De lezingen worden gegeven door Tytsje Hibma, Alex Riemersma, Hinne Wagenaar en Liuwe Westra. De kosten voor alle zes lezingen samen bedragen € 150.

Opgave is mogelijk op het mailadres info@academiefraneker.nl.

Voor vragen of nadere informatie kunt u bellen met Tytsje Hibma (0517-341859) of Liuwe Westra (06-30837586).

Speak Your Mind

*