Op naar de derde advent …

Je kunt deze week meedoen aan de volgende Nijkleaster onderdelen die ons uitnodigen tot de innerlijke voorbereiding voor advent en kerst. Alle staan op diverse manieren in het teken van stilte, bezinning en verbinding:

Woensdag 11 december: kleasterochtend om 09.30 uur (ochtendgebed, koffie, kleaster-kuier, lunch)

Vrijdag 13 december: Ferbining op Freed om 19.30 uur (Zingen op Freed, avondgebed, ontmoeting in de herberg)

Zaterdag 14 december: Kleasterochtend op Zaterdag om 09.30 uur (ochtendgebed, koffie, kleaster-kuier, lunch)

Zondag 15 december: Kleasterviering op Zondag om 09.30 (voorganger: ds. Hinne Wagenaar. Muziek: Hindrik van der Meer)

Radio-interview Saskia Leene

Zaterdagavond 7 december werd kleasterpastor ds. Saskia Leene geïnterviewd door Elsbeth Gruteke in het programma Onderweg (NPO 5, 22.00 – 23.00 uur). In het programma Onderweg komt elke week een inspirerend mens aan het woord over zijn/haar leven en passie.

Je kunt het programma hier terugluisteren:

‘Onderweg’ met Saskia Leene

Weekend van 22-24 nov. 2019

Dit weekend zijn er de volgende bijeenkomsten bij Nijkleaster.

1. Vrijdag 22 nov.: Ferbining op Freed (LEZEN)

2. Zondag 24 nov.: Gedachteniszondag

Ferbining op Freed. Deze vrijdag beginnen we met LEZEN op Freed (de kosten zijn € 5) We lezen met Hinne Wagenaar een paar delen uit zijn boek Zalige Eenvoud. Deze keer uit hoofdstuk twee 'Gezegend zij die treuren'. We lezen samen, voorbereiding is niet nodig. Boek graag meenemen (als je het boek zelf hebt).
19.30 – 20.15: Lezen
20.30 – 21.00: Avondviering
21.00: naar het café aan de overkant.

Betinksnein. Zondag 24 nov. is de laatste zondag van het kerkeljke jaar. Wij gedenken de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden in onze gemeenten en in onze dorpen Jellum-Bears, Jorwert, Mantgum en Weidum. Nadat de namen van de overledenen hebben geklonken en de gedachteniskaarsen branden, wordt iedereen zelf ook uitgenodigd om een kaarsje te branden voor mensen of situaties in de wereld om die te gedenken. Als symbool gebruiken wij dit jaar de krakeling: symbool voor de doorgaande cyclus van leven en dood. De krakeling wordt regelmatig aangeboden bij een begrafenis of crematie in Fryslân. De dienst is meertalig maar de nadruk ligt op het Fries (Kerk van Jorwert, 10.00 uur)

Boek ‘Zalige eenvoud’

Op zondag 27 oktober 2019 werd het boek Zalige Eenvoud (geschreven door pionier Hinne Wagenaar) gepresenteerd in de kerk van Jorwert.

Het boek is te koop in de boekhandel of via de Nijkleaster website. Via het bestelformulier of via een bericht aan info@nijkleaster.nl

Zalige eenvoud gaat over de acht zaligsprekingen van Jezus. Dat zijn de beginwoorden van Jezus’ eerste preek, de Bergrede, waarin hij de essentie van zijn geloof en de basisprincipes voor een gelukkig, een ‘zalig’ leven formuleert. De essays in dit boek zijn geschreven door Hinne Wagenaar. Het zijn persoonlijke reflecties, geschreven tegen de achtergrond van zeven jaar pionieren met Nijkleaster, de nieuwe kloosterplek in Jorwert, waar gezocht wordt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit.

De auteur ziet Nijkleaster als een onderdeel van een nieuw-monastieke beweging, waar Bonhoeffer al naar verlangde in 1935: ‘De tijd is gekomen om mensen bijeen te brengen tot een nieuw soort monnikendom, waarin een leven volgens de Bergrede centraal staat.’

Het boek kost € 25 euro, inclusief verzendkosten.

Bestelformulier 'Zalige eenvoud'

Van harte welkom op de Jaardag op 27 oktober

De Jaardag in 2018 trok veel belangstelling. Ook dit jaar hopen we weer op een volle Redbadtsjerke. Foto: Gerko Last

Op zondag 27 oktober viert Nijkleaster haar 7de Jaardag! U bent allemaal welkom om deze middag bij te wonen.

Het programma:

14.00 uur Inloop, welkom, koffie, ontmoeting
14.30 uur Start feestelijk programma:
* Stand van zaken Nijkleaster Westerhûs
* Wisseling voorzitterschap Nijkleaster
* Presentatie boek ‘Zalige eenvoud’ van ds. Hinne Wagenaar
* ‘Heilige chaos’, divers programma
16.30 uur Afsluitende viering

Boek Zalige eenvoud

Op de Jaardag presenteren we ook het boek ‘Zalige eenvoud’ van pionier-predikant ds. Hinne Wagenaar.

Komt u naar de Jaardag en wilt u het boek nu alvast bestellen? Tot de Jaardag is het boek met korting verkrijgbaar, als u het tijdens de Jaardag komt ophalen. U kunt het boek hier bestellen.

Tige wolkom / van harte welkom

Nijkleaster Programma oktober 2019

De tweede helft van oktober wordt een bijzondere periode in het leven van Nijkleaster. Hier volgt een korte opsomming van de agenda. Zie elders op website en facebook voor de individuele aankondigingen:

 • Woensdag 16 okt., 09.30 – 12.30 Kleasterochtend
 • Woensdag 16 okt., 09.30 – 16.00 Cursus ‘Geloven in Fryslân’
 • Donderdag 17 okt. 16.10 Nijkleaster TV-reportage in Met Hart en Ziel (KRO-NCRV, NPO 2)
 • Vrijdag 18 okt. 19.30 – 20.15 Mediteren op Freed
 • Vrijdag 18 okt. 20.30-21.00 Ferbining op Freed Avondgebed
 • Zaterdag 19 okt. 09.30-12.30 Kleaster-ochtend (als op woensdag)
 • Zondag 20 okt. 09.30 Afscheidstournee Hindrik van der Meer: Sjonge mei Hindrik
 • Woensdag 23 okt. 09.30 – 12.20 Kleasterochtend
 • Vrijdag 25 okt. 19.30 – 20.15 Lezen op Freed (met ds. Hinne Wagenaar uit Zalige Eenvoud)
 • Vrijdag 25 okt. 20.30-21.00 Ferbining op Freed Avondgebed
 • Zondag 27 okt. 08.25 ds. Hinne Wagenaar in De Verwondering, zondag 27 oktober om 08.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.
 • Zondag 27 okt. 14.00 – 17.00 JAARDAG NIJKLEASTER (met presentatie van het boek Zalige Eenvoud).