Betoverende Canto Ostinato

Op vrijdag 21 juni om 21 uur waren we in de uitverkochte kerk van Jorwert getuige van de Canto Ostinato uitgevoerd door de pianisten Wiebe Kaspers en Johannes Hibma. Het concert duurde tot bijna middernacht. Onbeschrijfelijk en overweldigend! Langzamerhand werd het donker en werd het midzomer. Foto’s: Siem Akkerman | Fotografie. Dank!

Ik heb een droom

Op zaterdag 8 juni 2019 stond dit artikel met deze foto erbij in het dagblad TROUW als onderdeel van de serie ‘Ik heb een Droom’. Nijkleaster-Pionier ds. Hinne Wagenaar staat hier gefotografeerd met op de achtergrond de boerderij ‘Westerhûs’ waar de droom werkelijkheid gaat worden (in de weilanden tussen Hilaard, Jellum- Bears en Jorwert in). […]

Pinksterpaad en Canto Ostinato

Dit zijn de komende speciale activiteiten van Nijkleaster . Op Pinkstermaandag 10 juni wordt het pinksterpaad gehouden (NPP). Tijdens de Midzomer klinkt de Canto Ostinato, meer dan twee uur lang meditatieve muziek in de kerk van Jorwert. Kijk hier op de folders. Inschrijving via de website op de menubalk ‘NPP 2019’ (Pinksterpaad) en ‘Programma’. Van […]

Labyrint weekend van 18-19 mei 2019.

Het Nijkleaster-weekend begint op vrijdagavond met Verbinding op Vrijdag (19.40 – 20.20 uur). Op zaterdag is er een kleaster-dag met als thema ‘Dansen rond het Labyrint’ en op zondag om 09.30 uur een kleaster-viering in de kerk van Jorwert. Kleasterpastor Saskia Leene is voorganger. We verdiepen ons in het eeuwenoude symbool van het labyrint, een […]

Schrijf je nu in voor het Nijkleaster Pinkster Paad

Op 10 juni 2019, Tweede Pinksterdag, organiseert Nijkleaster voor de 7e keer een meditatieve wandeldag: het NijkleasterPinksterPaad (NPP) 2019.  We nodigen je van harte uit om met het NPP mee te lopen.  Het thema van deze tocht is ♥ slach/slag. Bij ieder mens is een ♥slag te horen en te voelen en dat is fijn! Dat […]

Verbinding op Vrijdag / Ferbining op Freed

Tussen Pasen en Midzomer: elke vrijdagavond aan het einde van de week en het begin van het weekend. Inzingen om 19.40. Viering van 20.00 – 20.20 uur. Van harte welkom in de kerk van Jorwert.

Doop Barbara Jikai

Tijdens de Paaswake (om 06.00 uur in Jorwert) werd Barbara Jikai de Zoete gedoopt. Lees hier de elfde bijdrage van Barbara in de serie ‘Niet Alleen’. Vervolgens de preek van ds. Hinne Wagenaar (Helemaal van streek) en de inleidende woorden bij de doop van ds. Reinier Nummerdor. Tenslotte het portret dat in het Friesch Dagblad […]

De week van Pasen

Hier vindt u het programma voor de week van Pasen bij Nijkleaster, samen met de gemeente Westerwert en Mantgum. Alle bijeenkomsten zijn in de kerk van Jorwert. Ieder is van harte welkom. Kleaster-ochtend op woensdag De kleaster-ochtend in deze week van pasen vormt een bijzonder moment van voorbereiding op wat komen gaat: ochtendgebed, kleaster-kuier en […]

Nieuwe vrijdagse activiteit van Nijkleaster: ferbining op freed

Nijkleaster komt met een nieuwe activiteit: ferbining op freed. Elke vrijdagavond tussen Pasen en Midzomer sluiten we bij Nijkleaster de week af met een viering, waarin we samen zingen en stil zijn. Een moment van stilte, bezinning en verbinding aan het einde van de week en het begin van het weekend. Nijkleaster is in 2012 […]

Niet alleen (10)

Overgave We zitten aan een hoek van de grote kloostertafel in de voorkerk. Hinne kijkt wat strak. “Luister,” spreekt hij me toe, “als je dit zo blijft doen, vind je straks een boze Hinne tegenover je.” Ik kijk hem onderzoekend aan. “En geloof me, dat wil jij niet.” Oei. Ik slik. Toen ik eind november […]