Zondag 26 januari: lezing Trees van Montfoort over Groene Theologie

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Dit mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stil staan.

Trees van Montfoort verwoordt in haar boek Groene theologie, dat er vanuit de Bijbel ook een andere kijk op de natuur mogelijk is: het is niet de mens die centraal staat maar Gods liefde voor heel de schepping. Wat betekent dat voor ons? Wat is onze bijbelse opdracht in deze tijd? De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Hoe kunnen wij daarin een bijdrage leveren vanuit onze eigen brede theologische traditie?

Hierover houdt Trees van Montfoort een lezing bij Nijkleaster.
Wanneer: zondag 26 januari
Inloop: vanaf 14.30 uur
Start lezing: 15.00 uur
Kosten: € 12,50

Inschrijven kan hier.

Het weekend van 17-19 jan.

– Vrijdagavond: Ferbining op Freed (we beginnen met meditatie om 19.30)
– Zaterdag: Thomas Merton-dag (om zuiverheid) o.l.v. Hinne Wagenaar
– Zondag: ‘Wat maakt het leven tot een feest’ (viering om 09.30)

We hebben net de feestdagen achter de rug en dan gaat het op de kleasterzondag over … een feest. We lezen zondag het verhaal van de bruiloft in Kana en vieren dat met brood en wijn. Wat zou ons leven tot feest maken? Van harte welkom om 9.30 uur in de Redbadtsjerke. Voorganger is dominee Saskia Leene. Muziek: Truus de Vries.

Cursus ‘Leauwe yn Fryslân’

Cursus ‘Leauwe yn Fryslân’ nu ook voor een breed publiek aangeboden

De afgelopen jaren heeft de Stifting Krúspunt, in samen werking met Nijkleaster te Jorwert, een cursus aangeboden voor pastores en voorgangers: Leauwe yn Fryslân. Die cursus loopt nu alweer voor het vierde jaar. Het thema is, wat het christelijk geloof voor Fryslân betekent en betekend heeft, en andersom. Wat is het eigene van geloof en theologie in de Friese situatie? Aan de ene kant heb je geloof, kerk en Bijbel. Aan de andere kant zijn daar taal, landschap en geschiedenis. Wat doen die met elkaar? Deze vraag wordt op verschillende manieren uitgewerkt in de cursus ‘Leauwe yn Fryslân’.

De cursus wordt nu ook aangeboden voor een breed publiek in de vorm van een samenwerking tussen de Stifting Krúspunt en de Stichting Academie van Franeker, die zich beijvert om het academisch verleden van de stad Franeker te doen herleven.
Zie: https://www.academiefraneker.nl/cursus/leauwe-yn-fryslan/
Daar vindt u het volledige overzicht van de cursus (in het Nederlands en in het Fries). De zes cursusavonden worden gehouden op een maandag, te beginnen op 20 januari 2020, de laatste op 30 maart. De lezingen worden gegeven door Tytsje Hibma, Alex Riemersma, Hinne Wagenaar en Liuwe Westra. De kosten voor alle zes lezingen samen bedragen € 150.

Opgave is mogelijk op het mailadres info@academiefraneker.nl.

Voor vragen of nadere informatie kunt u bellen met Tytsje Hibma (0517-341859) of Liuwe Westra (06-30837586).

Kloosterweekend (6-9 feb.)

Van 6 tot 9 februari 2020 bezoekt Nijkleaster met een groep van maximaal vijftien mensen het klooster Koningshoeven in Berkel-Enschot. We leven een paar dagen mee op het ritme van de getijden, de gebedsmomenten van de monniken. Ook is er gelegenheid om te wandelen en met elkaar in gesprek te gaan. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Begeleiding: kleasterpastor ds. Saskia Leene. Ben je geïnteresseerd, mail dan voor meer informatie naar a.draaisma@nijkleaster.nl

Begin (van) het nieuwe jaar!

01.01.2020 Kleasterochtend op woensdagmorgen (09.30-12.30)

03.01.2020 Ferbining op Freed (vrijdagavond)

We beginnen om 19.30 met mediteren.
19.30 – 20.15 Mediteren op Freed (€ 5)
20.30 – 21.00 Avondgebed
21.00: naar het café

MEDITEREN OP FREED Voor wie op zoek is naar meer
verstilling is er eens per twee weken een meditatiebijeenkomst
met eenvoudige lichaams- en ademhalingsoefeningen, begeleid door verschillende meditatiebegeleiders uit de kring van Nijkleaster.

05.01.2020 Viering met de gemeente Westerwert in Weidum (09.30) We vieren Nieuwjaar en Driekoningen op deze eerste zondag van het jaar. Waarom brachten de wijzen ‘Goud, Wierook en Mirre’ aan het kind? Wat breng jij?

Kerst en Oud&Nieuw bij Nijkleaster

Nijkleaster Programma Kerst en Oud&Nieuw (in samenwerking met de gemeente Westerwert)

Woensdag 18 dec.      Kleaster-ochtend bij Nijkleaster (09.30)

Vrijdag 20 dec. Géén Ferbining op Freed

Dinsdag 24 dec.           Kerstnachtdienst in Weidum (22.00)

Woensdag 25 dec.      Kerstviering bij Nijkleaster (09.30 – 10.15, ds. Saskia Leene)

Vrijdag 27 dec. Géén Ferbining op Freed

Zondag 29 dec.            Regio-oudejaarsviering in Jorwert (11.00, ds. Hinne Wagenaar)

Woensdag, 1 jan.         Kleaster-ochtend bij Nijkleaster (09.30)

Vrijdag 3 jan.                Ferbining op Freed (19.30 – 21.00): Meditatie – Avondgebed – Café

Zondag 5 jan.                Nijjierstsjinst yn Weidum (09.30, ds. Hinne Wagenaar)

(Alle programma zijn meertalig van aard)