Nijkleaster Pinkster Paad 2018 (foto’s en teksten)

Hier vind je een aantal foto’s van het Nijkleaster Pinkster Paad 2018. Qua teksten het programma boekje en de meditatie van Hinne Wagenaar die klonk in de slotviering. Meditatie NPP 2018 (Veelstemmig en meertalig) Boekje Nijkleaster Pinkster Paad 2018

Pinksteren bij Nijkleaster

Zondagmorgen 20 mei: Kleaster-viering om 09.30 uur (ds. Hinne Wagenaar) Maandag 21 mei: Nijkleaster Pinkster Paad (zie elders op deze website)

Pinksterpaad, maandag 21 mei

Over het Nijkleaster Pinkster Paad (NPP) Sinds de oprichting van Nijkleaster in oktober 2012 wordt er op pinkstermaandag het NPP gelopen, een kleinschalige pelgrimstocht in de Greidhoeke van Friesland, rondom Jorwert. Meestal wordt er een korte tocht van rond de 6 km. en een langere tocht van tussen de 15 en 20 km aangeboden. De […]

Nijkleaster houdt verkoop-tentoonstelling voor werk van Jentsje Popma

Stifting Nijkleaster houdt op zaterdag 2 en zondag 3 juni een verkooptentoonstelling voor het werk van kunstenaar Jentsje Popma. De kunstenaar schonk enkele jaren geleden zijn atelier en al zijn werk aan Nijkleaster, met de bedoeling het werk te gelde te maken. De opbrengst is bestemd voor de bouw van het nieuw te realiseren klooster […]

NPP 2018 (21 mei)

Op 21 mei 2018, Tweede Pinksterdag, organiseert Nijkleaster voor de 6e keer een meditatieve wandeldag: het Nijkleaster Pinkster Paad 2018. Dit jaar kiezen we voor het thema: veelstemming en meertalig! Het Pinksterverhaal gaat over mensen die allemaal begonnen te spreken in vreemde talen, ‘zoals hun door de Geest werd ingegeven’. Lopend door de dorpen en weilanden […]

De Verwondering Paasviering vanuit Nijkleaster

Paasviering 2018 vanuit Nijkleaster.       Kijk op de pagina van De Verwondering en van de Paasviering 2018: Nijkleaster Paasviering 2018 Het liturgieboekje: De Verwondering Paasviering (A5 boekje voor kijkers) De preek: Uit de doeken Twee filmpjes ter introductie: 31 MRT 2018 om 23:30 Met de overgang van Stille Zaterdag naar Eerste Paasdag komt de NCRV met een bijzondere Paasviering uit […]

De vier dagen van Pasen

Programma van de Goede Week en Pasen bij Nijkleaster (in samenwerking met de kerkelijke gemeente Westerwert-Mantgum) LET OP: dit jaar op Paaszondag geen paaswake om 06.00. Wel een Nijkleaster Paasviering op zaterdagavond 31/3 op NPO 2 (23.30 uur) Witte donderdag: Het laatste avondmaal Op de wijze van Vieren en Vasten beginnen we met een kort […]

Kleaster-ochtend en ‘Vieren en Vasten’ in de 40-dagentijd

In de 40-dagentijd is er op woensdag de vaste kleaster-ochtend (09.30 – 12.30) en op donderdagavond een Vieren en Vasten programma (18.00-19.30). De woensdagmorgen geeft in de 40-dagentijd extra gelegenheid tot verdieping en verstilling. Vieren en Vasten op de donderdag geeft tussen de avond een rustmoment. Korte viering en vervolgens soep met brood en ontmoeting. […]

NK-weekend in het teken van ‘Mienskip’.

Het weekend (17-18 februari 2018) van Nijkleaster staat in het teken van ‘Mienskip’. Niet zozeer vanwege de relatie met Culturele Hoofdstad Leeuwarden, dat ook, maar vooral vanwege het feit dat het bouwen van ‘mienskip’ (gemeenschap) belangrijk is voor Nijkleaster. Het is immers het derde onderdeel van ‘stilte bezinning en verbinding’. Op zaterdag luisteren we naar […]

NK presentatie bij Leger des Heils

Op zaterdag 10 februari was Nijkleaster-pionier Hinne Wagenaar uitgenodigd om een presentatie te verzorgen over Nijkleaster. Dat was in het kader van het toerustingsprogramma voor (aankomend) officieren, heilssoldaten en leden van het kerkgenootschap. Er worden dit jaar drie toerustingsdagen aangeboden in het kader van theologie en maatschappij. In de kerkzaal van’t Klankbord in Almere deelde […]