Eerste Nijkleaster-dei in Jorwert over ‘Kuierje mei God’

Om met God te wandelen moet je rustig gaan lopen. Dat leerde een Chinese kerkleider die jarenlang in eenzame opsluiting doorbracht. Die uitspraak vond weerklank bij ds. Tytsje Hibma uit Winsum. Zij zal tijdens de eerste Nijkleaster-dei op 15 december in Jorwert de aanwezigen deelgenoot maken van haar ervaringen bij het pelgrimeren over de oude Friese Slachtedijk.

Nijkleaster heeft als ambitie om een ‘klooster nieuwe stijl’ te zijn waar mensen uit een veelheid aan tradities terecht kunnen voor rust, inspiratie en gemeenschap. Dit alles onder de woorden stilte, besinning en ferbining. Nijkleaster is een missionair project dat wordt ondersteund door de Protestantse Kerk.

Voorlopig en als start biedt Nijkleaster activiteiten aan van een dagdeel of een dag. In de toekomst hoopt de stichting gasten te kunnen begroeten die voor korte of langere tijd kunnen blijven om te worden geïnspireerd, op adem te komen, te pelgrimeren en te recreëren.

Nijkleaster is op 28 oktober dit jaar onder overweldigende belangstelling geopend. Sinds die tijd wordt er iedere woensdagochtend gewandeld in de omgeving van Jorwert. Op zaterdag 15 december vindt de eerste Nijkleaster-dei plaats onder leiding van ds. Tytsje Hibma, predikant van de Anna Tsjerke in Winsum (Fr.).

Ds. Hibma: ,,Stilte, wandelen en het zoeken van de ontmoeting met God zijn kernwoorden op de geestelijke weg, die we op deze Nijkleaster-dei in theorie en praktijk zullen proeven. Ze tekenen de weg van een mens naar binnen en naar buiten, tot jezelf komen en tevoorschijn komen, geroepen worden en gehoor geven.’’

U kunt zich hier aanmelden voor de eerste Kleaster-dei.

Verslag van een Kleaster Kuier

Creatief theologe Monica M. Schwarz wandelde mee met een Kleaster Kuier. Het raakte haar diep. Op haar eigen blog schreef ze een mooi verslag. Haar relaas begint zo:

Nijkleaster: God in Jorwerd

Als je erover nadenkt, is het heel vreemd: we zijn hier allemaal naar toe gekomen om samen te zwijgen. We lopen in stilte achter elkaar aan door het vlakke Friese land. Je hoort de vogels, voelt de ijzige wind en rondom aan de horizon zie je de kerktorens boven de huizen uitsteken. De kale bomen vormen prachtige donkere silhouetten tegen de lichte lucht. Onderweg zingen we een lied, luisteren we naar een tekst en krijgen we een vraag mee om over na te denken. We komen uit allerlei streken van het land, we zijn heel verschillend, deels kerkelijk opgevoed en kerkelijk actief, deels ook helemaal niet. Maar allemaal lopen we in stilte onder deze hoge wijde hemel met niets dan het geluid van de wind, de vogels en het wuivende riet langs de sloot.

Lees verder

Wilt u zich aanmelden voor de Kleaster Kuier of een andere activiteit? Klik dan hier.

Ook journaliste Berber Bijma wandelde mee, voor het blad Woord & Dienst. Zij schreef voor dit magazine een verslag. U kunt het verslag hier lezen.

Jorwert voorbij transitie – verslag vrijwilligersdag

Stichting Nijkleaster hield zaterdag 17 november een vrijwilligersdag in Jorwert. Bestuurslid Wiep Koehoorn was daarbij aanwezig, en maakte het volgende verslag:

Nijkleaster voorbij transitie

Iepenje my foar Jo goedens, en reitsje my oan < God > Take me as I am

Nij Frysk Kleaster 
Op 28 oktober 2012 is de officiële openingshandeling en formele start gevierd van Nijkleaster, het nieuwe protestantse klooster in oprichting, gevestigd in het stille midden van onze provincie Fryslân, in Jorwert. Onze Stifting Nijkleaster werkt bij de oprichting en inrichting van dit nieuwe Friese klooster nauw samen met de kerkelijke gemeente Westerwert en met de afdeling Missionair Werk & Kerkgroei van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), die Nijkleaster heeft aangewezen als één van de Nederlandse pioniersplekken van de Protestantse Kerk.

Dienen
Eerder vanmiddag zijn alle toekomstige en huidige vrijwilligers bijeengekomen in de Voorkerk van de oude dorpskerk van Jorwert. Daar was de gelegenheid om kennis met elkaar te maken en om gezamenlijk ideeën uit te wisselen voor het eerste bestaansjaar van Nijkleaster. Met elkaar hebben de vrijwilligers het hele jaarprogramma doorgenomen en tot verrassing en grote tevredenheid wordt aan het eind van deze vrijwilligersbijeenkomst geconstateerd dat de bezetting voor het komende seizoen, inclusief het Pinksterweekend van 2013, geheel is ingevuld.
Dan is het tijd voor een nieuwe ontmoeting.

Ontmoeten
Even na 16.00 uur arriveren namelijk allen die op bestuurlijk nivo zijn betrokken bij Nijkleaster. Als nieuw bestuur komen we hier vanmiddag bijeen, samen met de oprichtingsbestuurders, met de leden van het Comité van Aanbeveling, met de vertegenwoordigers van de kerkelijke gemeente van Westerwert en met vertegenwoordigers van de afdeling Missionair Werk & Kerkgroei van de PKN.
Voor beide groepen is er bij binnenkomst eerst gelegenheid om met elkaar kennis te maken. Daarna gaan beide groepen gezamenlijk naar de kerkzaal van de Jorwerter kerk om samen te vieren.

Vieren 
In de (k)oude dorpskerk komen we bijeen in een sfeer die lijkt op vroegere tijden van middeleeuwse kerken en klooster in Fryslân. Het is koud en het duister valt langzaam in. De Paaskaars die ons is geschonken door de Oud-Katholieke Kerk en de nieuwe stormlamp van Nijkleaster in een nis in de dikke kerkmuur branden, dus de viering kan beginnen, onder leiding van pionierspredikant Hinne Wagenaar.
We zingen in wisselzang ‘Iepenje my foar jo goedens, en reitsje my oan’. Daarna leest de voorganger Psalm 133 en voordat ook uit het Marcus-evangelie wordt gelezen, zingen we de drietalige versies van het Iona-lied ‘Nim my, nim my sa’t ik bin’. Een stille tijd van rust en inkeer volgt, ter bezinning. Daarna volgt het gezongen Taizé-lied ‘Laudate omnes gentes‘ en eindigen we tussen de gebeden en de zegen met de Friese versie van het gezongen ‘Onze Vader’, getiteld: ‘God fan fier en hein ús Heit’.

Transitie 
Na deze viering vertrekken de vrijwilligers en komen allen die bestuurlijk betrokken zijn bij Nijkleaster bijeen in de Voorkerk, de ruimte die speciaal is ingericht door en voor Nijkleaster, als eerste en voorlopige vestigingsplaats van Nijkleaster.
We benoemen dat we nu de transitie doormaken van een beginnende beweging naar een officiële organisatie. Er is al geschoven met functies en structuren. De initiatiefbestuurders gaan nu voor een deel de uitvoering van Nijkleaster ter hand nemen, of starten door in het nieuwe stichtingsbestuur, samen met twee nieuwe stichtingbestuurders, waarvan ik er sinds enkele weken één ben.

Pionierspredikant 
We zullen vandaag vooral aandacht besteden aan het verleden, het heden en de toekomst van Nijkleaster. Dominee Hinne Wagenaar begint met een presentatie over het verleden, waarin hij ons meeneemt in de geschiedenis van Nijkleaster van 1988 tot heden. Iedereen die hier vanmiddag met ons bijeen is, heeft en krijgt een plek in die geschiedenis, in grote lijnen als volgt:

  • 1988 – Het Amerikaanse initiatief van Holden Village, als ontstaansgrond voor het idee van een nieuw Fries klooster;
  • 2005 – Een studiereis naar Iona;
  • 2006 – De brainstormsessie in het Karmelklooster te Drachten;
  • 2009 – Oprichting van Stifting Nijkleaster;
  • 2010 – Een gemeenteavond van Westerwert en Nijkleaster, als start voor een onderzoek om samen verder te gaan;
  • 2010 – De eerste presentatie van Nijkleaster in Jorwert;
  • 2010 – De landelijke PKN komt overleggen over samenwerking tussen PKN, Nijkleaster en Westerwert;
  • 2011 – De eerste vergadering van de Kleasterried, waarin bovenstaande drie partijen participeren;
  • 2011 – Het bedrijfsplan voor Nijkleaster is gereed;
  • 2012 – De officiële start van de pioniersplek Nijkleaster op 28 oktober 2012 in Jorwert.

Bestuur 
Na deze presentatie neemt bestuursvoorzitter Henk Kroes de presentatie over. Hij toont de huidige organisatiestructuur en legt uit hoe de taken, verantwoordelijkeheden en bevoegdheden op dit moment zijn verdeeld. Henk benadert dat het een pioniersplek is, hetgeen voor ons allen betekent dat we voortdurend alert zullen zijn en blijven op het continue doorontwikkelen van een goede structuur, communicatie en doeltreffend samenwerken.
Dan volgt een verrassing. Het bestuur biedt aan het echtpaar Hinne Wagenaar & Sietske Visser een nieuw ontworpen vlag aan, met daarop het wit-groene logo van Nijkleaster. Voortaan kan bij activiteiten dus ook de vlag van Nijkleaster wapperen en vinden die activiteiten letterlijk en figuurlijk plaats onder de vlag van Nijkleaster.
Als we de belangrijkste zaken van de transitie van de oude naar de nieuwe structuur hebben besproken,  gaan we met zijn allen naar het dorpscafé aan de andere zijde van de dorpsstraat, waar we tijdens een eenvoudige maaltijd deze mooie dag afsluiten.

Terugkijken op bijzondere openingsdag

De opening van Nijkleaster op 28 oktober 2012 was in veel opzichten bijzonder. Honderden mensen maakten de start van onze droom met ons mee. Op deze plek willen we in woord en beeld terugkijken op die dag.

De opening is vastgelegd door de fotografen Dio van Maaren en Anne Terpstra. U kunt hun foto’s hier bekijken.

Ds. Liuwe Westra hield ’s morgens een prachtige rede in Hartwerd. Daar werd het kloostervuur overgedragen aan Nijkleaster. U kunt zijn rede hier (yn it Frysk) lezen.

Ds. Hinne Wagenaar hield een bijzondere openingspreek: Effata, ga open!

U kunt de preek hier teruglezen.

Ds. Pieter Versloot, vanuit de Protestantse Kerk nauw betrokken bij Nijkleaster, hield ook een rede. Klik hier om deze te lezen.

Kranten

Het Friesch Dagblad plaatste was bij de opening van Nijkleaster. Journalist Ruurd Walinga woonde de dienst bij, en maakte een mooi verslag.

Radio

Voorzitter Henk Kroes heeft de plannen en ambities van Nijkleaster vanmiddag toegelicht op Radio 1, in het EO-programma ‘Dit is de Dag’. Hij werd geïnterviewd door Tijs van den Brink en Elsbeth Gruteke.Het interview is ook met een webcam opgenomen. U kunt het hier terugkijken:

Televisie:

Het EO-programma ‘Door de wereld’ maakt een mooi verslag van de opening van Nijkleaster op 28 oktober. Presentatrice Marion Lutke maakt de opening de hele dag mee. Ze vond het ,,een feest”, meldt ze op Twitter.

De uitzending is hier terug te kijken:

Get Microsoft SilverlightBekijk de video in andere formaten.

In ‘Het Vermoeden’ was op 28 oktober een uitgebreid interview met ds. Hinne Wagenaar. U kunt het interview hier bekijken:

Get Microsoft SilverlightBekijk de video in andere formaten.

Opening in foto’s

De opening van Nijkleaster op 28 oktober heeft veel mooie foto’s opgeleverd. Hieronder een selectie van deze foto’s, gemaakt door de fotografen Dio van Maaren en Anne Terpstra.

Boek: ‘Hout met een verhaal’ / ’Hout mei in ferhaal’ hier te bestellen

De beroemde meubelmaker Hindrik Wester van Earnewâld is in september en oktober 2012 druk bezig geweest om een hele grote en vooral kunstzinnige gemeenschapstafel te maken voor Nijkleaster.  Het hout en ander materiaal dat hij daarvoor heeft gebruikt is ingeleverd door vrienden van Nijkleaster, door gemeenteleden van de PKN-gemeente Westerwert (Weidum, Jorwert, Jellum en Bears) en mensen uit Jorwert en hebben voor hen een bijzondere betekenis:

Hout met een verhaal….

Deze vaak heel bijzondere en interessante verhalen, zijn gebundeld in een prachtig boek.

Alle verhalen in dit boek zijn zowel in het Fries als in het Nederlands vertaald  en zijn geïllustreerd met  schitterende foto’s van alle objecten, gemaakt door fotograaf Anne Terpstra.

U kunt het boek hier bestellen voor € 25, exclusief verzendkosten. Stuur een mail naar info@nijkleaster.nl. Vergeet niet te vermelden hoeveel exemplaren u bestelt.

Wilt u alvast een indruk krijgen van het boek. Kijk dan hier.

U kunt ook onderstaand formulier invullen.