Op naar de derde advent … (vrijdag, zaterdag én zondag)

Je kunt deze week meedoen aan de volgende Nijkleaster onderdelen die ons uitnodigen tot de innerlijke voorbereiding voor advent en kerst. Alle staan op diverse manieren in het teken van stilte, bezinning en verbinding:

Woensdag 11 december: kleasterochtend om 09.30 uur (ochtendgebed, koffie, kleaster-kuier, lunch)

Vrijdag 13 december: Ferbining op Freed om 19.30 uur (Zingen op Freed, avondgebed, ontmoeting in de herberg)

Zaterdag 14 december: Kleasterochtend op Zaterdag om 09.30 uur (ochtendgebed, koffie, kleaster-kuier, lunch)

Zondag 15 december: Kleasterviering op Zondag om 09.30 (voorganger: ds. Hinne Wagenaar. Muziek: Hindrik van der Meer)

Radio-interview Saskia Leene

Zaterdagavond 7 december werd kleasterpastor ds. Saskia Leene geïnterviewd door Elsbeth Gruteke in het programma Onderweg (NPO 5, 22.00 – 23.00 uur). In het programma Onderweg komt elke week een inspirerend mens aan het woord over zijn/haar leven en passie.

Je kunt het programma hier terugluisteren:

‘Onderweg’ met Saskia Leene

Programma op de vrijdagavond

Weekend van 22-24 nov. 2019

Dit weekend zijn er de volgende bijeenkomsten bij Nijkleaster.

1. Vrijdag 22 nov.: Ferbining op Freed (LEZEN)

2. Zondag 24 nov.: Gedachteniszondag

Ferbining op Freed. Deze vrijdag beginnen we met LEZEN op Freed (de kosten zijn € 5) We lezen met Hinne Wagenaar een paar delen uit zijn boek Zalige Eenvoud. Deze keer uit hoofdstuk twee 'Gezegend zij die treuren'. We lezen samen, voorbereiding is niet nodig. Boek graag meenemen (als je het boek zelf hebt).
19.30 – 20.15: Lezen
20.30 – 21.00: Avondviering
21.00: naar het café aan de overkant.

Betinksnein. Zondag 24 nov. is de laatste zondag van het kerkeljke jaar. Wij gedenken de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden in onze gemeenten en in onze dorpen Jellum-Bears, Jorwert, Mantgum en Weidum. Nadat de namen van de overledenen hebben geklonken en de gedachteniskaarsen branden, wordt iedereen zelf ook uitgenodigd om een kaarsje te branden voor mensen of situaties in de wereld om die te gedenken. Als symbool gebruiken wij dit jaar de krakeling: symbool voor de doorgaande cyclus van leven en dood. De krakeling wordt regelmatig aangeboden bij een begrafenis of crematie in Fryslân. De dienst is meertalig maar de nadruk ligt op het Fries (Kerk van Jorwert, 10.00 uur)

Nijkleaster beleeft prachtige Jaardag

Nijkleaster heeft zondag 27 oktober een prachtige Jaardag beleefd. De zevende editie van deze ‘verjaardag’ van Nijkleaster werd gevierd in een bomvolle Redbadtsjerke.

Bekijk hieronder een kort filmpje met de foto’s van deze dag:

Lees hier verder voor het verslag:

De aanwezigen werden door voorzitter Henk Kroes bijgepraat over de plannen voor het nieuwe klooster op de locatie Westerhûs bij Hilaard. De tekeningen voor dit klooster zijn klaar en de financiën voor de eerste fase zijn binnen. De hoop is dat er in het najaar van 2020 met de bouw begonnen kan worden.

Henk Kroes praat de aanwezigen bij over Westerhûs.

Tijdens de Jaardag vond ook de voorzitterswisseling plaats. De rol van Kroes als voorzitter wordt overgenomen door Alex Riemersma uit Leeuwarden. Kroes blijft wel betrokken bij Nijkleaster als ‘bouwpastor’. Hij kreeg daarvoor een passende gele helm aangeboden.

Alex Riemersma (l) en Henk Kroes.

Daarnaast werd tijdens de Jaardag het boek ‘Zalige eenvoud’ van pionier-predikant ds. Hinne Wagenaar gepresenteerd. Dit boek gaat over de zaligsprekingen van Jezus. Aan het boek werkten verschillende mensen van Nijkleaster mee, die allemaal op hun eigen manier invulling gaven aan de zaligsprekingen. Al deze mensen werden tijdens de Jaardag in het zonnetje gezet.

Het boek ‘Zalige eenvoud’ is hier te bestellen.

Bestuurslid Jan Henk Hamoen overhandigt ds. Hinne Wagenaar het eerste exemplaar van het boek ‘Zalige eenvoud’.

De Jaardag werd afgesloten met een korte viering onder leiding van ds. Saskia Leene.

Boek ‘Zalige eenvoud’

Op zondag 27 oktober 2019 werd het boek Zalige Eenvoud (geschreven door pionier Hinne Wagenaar) gepresenteerd in de kerk van Jorwert.

Het boek is te koop in de boekhandel of via de Nijkleaster website. Via het bestelformulier of via een bericht aan info@nijkleaster.nl

Zalige eenvoud gaat over de acht zaligsprekingen van Jezus. Dat zijn de beginwoorden van Jezus’ eerste preek, de Bergrede, waarin hij de essentie van zijn geloof en de basisprincipes voor een gelukkig, een ‘zalig’ leven formuleert. De essays in dit boek zijn geschreven door Hinne Wagenaar. Het zijn persoonlijke reflecties, geschreven tegen de achtergrond van zeven jaar pionieren met Nijkleaster, de nieuwe kloosterplek in Jorwert, waar gezocht wordt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit.

De auteur ziet Nijkleaster als een onderdeel van een nieuw-monastieke beweging, waar Bonhoeffer al naar verlangde in 1935: ‘De tijd is gekomen om mensen bijeen te brengen tot een nieuw soort monnikendom, waarin een leven volgens de Bergrede centraal staat.’

Het boek kost € 25 euro, inclusief verzendkosten.

Bestelformulier 'Zalige eenvoud'