Ferbining op Freed/ LYTS&grut

Vrijdag 21 februari: Ferbining op Freed
19.30 –20.15 (Meditatie)
20.30 –21.00 (Avondgebed)
Na 21.00 (Ontmoeting in het café)

Vanaf volgende week wijzigt ‘Ferbining op Freed’ in ‘Vieren en Vasten op Donderdag’. Eerste keer donderdag 27 februari. (18.00 – 19.30).

Zondag 23 februari: LYTS&grut

Viering in de kerk van Jorwert (10.30) met de kinderen (LYTS) en grote(re) mensen (grut). We beginnen met een eenvoudige viering in de kerk waarin de kinderen centraal staan. Daarna is er een ‘verwerking’ voor de kinderen in de voorkerk en is er koffie en ontmoeting voor de groteren. We sluiten gezamenlijk af om uiterlijk 11.30. Voorbereiding: Jeugdcommissie Westerwert. Voorganger: Hinne Wagenaar. Muziek: Wiebe Kaspers.

VANAF 27 FEBRUARI (tot Witte donderdag 9 april):

VIEREN EN VASTEN (Op donderdag, 18.00-19.30)

Nijkleaster 9-16 feb.

Programma voor woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag:

Woensdag 12/2               Kleasterochtend (09.30-12.30). Ochtendgebed, koffie en kennismaking, kleaster-kuier en lunch.

Vrijdag 14/2                      Ferbining op Freed (19.30 – 20.15). We lezen samen met de auteur een gedeelte uit Zalige Eenvoud. Deze keer uit hoofdstuk 4 (Tussen vluchten en vechten). Deze vrijdag is er geen avond-viering. Iedereen wordt uitgenodigd voor het Valentijn concert in de kerk van WIEBE (20.30, https://www.wiebe.nu/)

Zaterdag 15/2                  Kleaster-ochtend (09.30-12.30, zoals op een woensdag). Ochtendgebed, koffie en kennismaking, kleaster-kuier en lunch.

Zondag 16/2                     Kleaster-viering (09.30-10.15) Wat heeft Valentijnsdag te maken met geweldloos verzet? We lezen deze tekst: ‘Als iemand u slaat op de rechterwang, keer hem dan de ander wang toe’. Voorganger: ds. Hinne Wagenaar. Muziek: Wiebe Kaspers.

Nijkleaster zoekt secretaris voor het bestuur

Stifting Nijkleaster is op zoek naar een secretaris voor het bestuur. Kandidaten die interesse hebben in deze mooie vrijwilligersfunctie, worden gevraagd om zich te melden bij de Stichting. Dit weekeinde staat een oproep in beide Friese kranten.

Veel meer informatie krijgt u via deze link.

Verbinding op Vrijdag

Gewijzigd programma Ferbining op Freed. Nog vier vrijdagen: twee keer ‘Lezen’ en twee keer ‘Mediteren’. Daarna volgt het programma in de 40-dagentijd op donderdagavond.

31 jan. (Lezen)
7 febr. (Meditatie)

14 febr. (Alleen Lezen, daarna concert Wiebe Kaspers)
21 febr. (Meditatie)

Op 31 januari lezen we enkele bladzijden uit het boek Zalige Eenvoud door Hinne Wagenaar. We lezen uit hoofdstuk 3 ‘Zacht van gemoed’. Over Etty Hillesum, Martin Luther King en over de mythe van reddend geweld.

19.30 –20.15 (meditatie, zingen of samen lezen)
20.30 –21.00 (avondgebed)
Na 21.00 (ontmoeting in het café)

Lezing Groene Theologie

Op zondagmiddag 26 januari 2020 hield Trees van Montfoort haar lezing Groene Theologie bij Nijkleaster. Auke Stremler, bioboer uit Jorwert, gaf een ko-referaat (‘ko’ betekent ‘koe’). Hierbij enkele foto’s om een impressie te geven. Nijkleaster bestuurlid Henk Kroes introduceerde Trees van Montfoort met een korte inleiding waarin hij zijn eigen motivatie wat betreft Groene Theologie uiteenzette. U kunt zijn tekst hier lezen:

Inleiding Henk Kroes
Auke en Rennie Stremler met Nijkleaster voorzitter Alex Riemersma

Het weekend van 24-26 jan.

Vrijdagavond: Ferbining op Freed (we beginnen met ‘zingen’ om 19.30)
Zaterdag: Bezinningsdag van de gemeente Lankmeamert (besloten dag)
Zondag: Viering met klein en groter (LYTS&grut) om 10.30

Zondag (26/1) om 10.30 in de kerk van Jorwert: een dienst voor kinderen en groter (LYTS&grut). Wij vertellen zondag het verhaal van Jezus die vissers roept. Vandaag de dag moet er ook veel uit zee gevist worden. Daarom vragen we de kinderen om een plastic fles mee te nemen. Mooie verbinding met het middagprogramma (groene theologie).

Zondagmiddag: Lezing Groene Theologie door Trees van Montfoort en Auke Stremler.

Trees van Montfoort verwoordt in haar boek Groene theologie, dat er vanuit de Bijbel ook een andere kijk op de natuur mogelijk is: het is niet de mens die centraal staat maar Gods liefde voor heel de schepping. Wat betekent dat voor ons? Wat is onze bijbelse opdracht in deze tijd? De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Hoe kunnen wij daarin een bijdrage leveren vanuit onze eigen brede theologische traditie?
Biologisch boer Auke Stremler uit Jorwert reageert op het verhaal van Van Montfoort en zal vertellen over zijn eigen drijfveren om biologisch boer te zijn.
• Wanneer: zondag 26 januari
• Waar: kerk van Jorwert
• Inloop: vanaf 14.30 uur
• Start lezing: 15.00 uur
• Kosten: € 12,50
• Info en aanmelding: www.nijkleaster.frl