NK presentatie bij Leger des Heils

Op zaterdag 10 februari was Nijkleaster-pionier Hinne Wagenaar uitgenodigd om een presentatie te verzorgen over Nijkleaster. Dat was in het kader van het toerustingsprogramma voor (aankomend) officieren, heilssoldaten en leden van het kerkgenootschap. Er worden dit jaar drie toerustingsdagen aangeboden in het kader van theologie en maatschappij. In de kerkzaal van’t Klankbord in Almere deelde […]

Met Nijkleaster de bergen in (30/6-7/7)

Met Nijkleaster de bergen in Informatieavond op 9 februari Van 30 juni – 7 juli 2018 organiseert Nijkleaster een meditatieve huttentocht en een meditatieve wandelweek vanuit een vast pension, beide in Oostenrijk. Bergwandelen is in al zijn eenvoud een intense ervaring die je als vanzelf brengt bij wat er in jouw leven werkelijk toe doet. […]

Informatie-avond ‘Met Nijkleaster de bergen in’

Van 30 juni – 7 juli 2018 organiseert Nijkleaster een meditatieve huttentocht en een meditatieve wandelweek vanuit een vast pension, beide in Oostenrijk. Bij de huttentocht lopen we door het hooggebergte van hut naar hut. De wandelweek heeft als vaste thuisbasis een pension in Wald im Pinzgau. Van daaruit maken we dagwandelingen. Heb je interesse, […]

Kerstgroet Nijkleaster 2017

        Voor wie zoeken Voor wie zoeken in de stilte naar een vuur voor hart en handen, voor wie zingen op Gods adem van de hoop die niet wil doven, voor wie roepen om vrede, van gerechtigheid dromen, voor wie wachten in vertrouwen dat de liefde zal blijven: met vrede gegroet en […]

Speel-in mei Hindrik van der Meer (26/12)

Speel-in op Twadde Krystdei yn de Martiny-Tsjerke fan Easterein 13.00 oere     Ynrin foar dielnimmers 17.00 oere     Meisjong konsert foar elkenien   Oant 1994 wie de ‘Speel-in’ mei de Krystdagen in begryp yn Fryslân. Fyftjin kear organisearre Hindrik van der Meer mei syn studinten fan de Snitser Pabo op de middei fan de Twadde Krystdei dy […]

Henk Kroes in De Verwondering

It giet oan! Als deze woorden klinken, staat heel Nederland op z’n kop. Henk Kroes, ijsmeester en oud-voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden, weet er alles van. Hij vertelt over zijn worsteling met wie God voor hem is en over het belang van Nijkleaster. Dat is het kerkelijk pioniersproject in Jorwerd waar hij […]

Kleaster-tsjinst in Weidum (17/12, 09.30 uur)

Zondag 17 december is de Kleaster-viering om 09.30 uur in de kerk van Weidum (en dus niet in Jorwert!). Deze viering is zoals gewoonlijk samen met de plaatselijke gemeente van Westerwert en Mantgum. Deze keer staat de viering in het teken van de voorbereiding op het kerstfeest met als thema: ‘in verwachting zijn’. Na de […]

Terugkeerdag Uitgezonden medewerkers Kerk in Actie

Op 1 december 2017 heeft Nijkleaster enkele voor Kerk in Actie uitgezonden medewerkers ontvangen in het kader van hun terugkeer programma. Jasper Maas en Mary Jarga hebben 6 jaar gewerkt in Tamale (Noord Ghana). Jasper was docent aan het lay-training center van de Presbyterian Church in Ghana.  Hermen en Johanneke Kroesbergen werkten ook 6 jaar […]

Meitsje in fjoer/Kindle a flame

Na vijf jaar dezelfde liturgische orde voor het ochtendgebed te hebben gebruikt, begint Nijkleaster voorzichtig met enkele veranderingen. Langzamerhand zullen we werken richting enige diversiteit in de liturgische vormgeving. We willen in de periode van de komende advent en kerst (29 nov. t/m 3 jan.) twee nieuwe liederen gebruiken. In plaats van ‘Take o take […]

Studenten ‘Minorities and Multilingualism’

Op woensdag 22 november verzamelde zich een bont gezelschap van zo’n 45 mensen in de kerk van Jorwert voor het wekelijkse Nijkleaster ochtendgebed o.l.v. kleaster-pastor Saskia Leene. Twaalf daarvan waren studenten van de opleiding ‘Minorities and Multilingualism’ onder leiding van prof. Goffe Jensma. Ze kwamen in het kader van de cursus ‘Minority languages: the case […]