Niet alleen (4)

Sporen Thuis! Ik had er naar uitgezien. En tegelijk tegenop gezien. Ik moest nu met mijn gekwetste en herstellende been mijzelf zien te redden. Daarnaast was vlak voor ik mijn been verbrijzelde, mijn hond gestorven. Het was akelig stil in huis. Al sinds geruime tijd voelde ik me eenzaam in mijn worsteling om vat te […]

Digitale nieuwsbrief Nijkleaster

De digitale nieuwsbrief van Nijkleaster is weer verschenen. Boordevol actualiteiten en aankondigingen. U kunt de digitale nieuwsbrief hier lezen. Abonneren op de nieuwsbrief kan via https://nijkleaster.frl/nieuwsbrief/

Niet alleen (2)

Ticket to Jorwert Het krampt wat rond mijn maag. In mijn maag. Ochtendmisselijkheid. In volle verwachting van wat komen gaat. Opgetogen en gespannen. Er klaar voor en ook helemaal nog niet. Vol overtuiging en twijfel tegelijk. Een gesprek met ds. Hinne Wagenaar en ds. Reinier Nummerdor over mijn voorgenomen doop. Man! Ik had niet verwacht […]

Leauwe yn Fryslân

Op woensdag 16 januari werd de laatste van vier studiedagen ‘Geloven in Fryslân’ gehouden. Daarmee ronden we het tweede jaar in een cyclus van drie jaar af. Ieder seizoen wordt er één dag gewijd aan een kerk-historisch, Bijbels-, systematisch- en praktisch-theologisch thema. Deze keer werd o.l.v. drs. Tytsje Hibma nagedacht over ‘Spoaren fan God yn […]

Informatieavond wandelen in Oostenrijk

Ook komende zomer gaat Nijkleaster wandelen in de bergen van Oostenrijk. Veel meer daarover kun je hier lezen. Ben je nieuwsgierig? Op vrijdagavond 18 januari is er om 19:30 uur een informatieavond in de kerk van Jorwert. Aanmelden voor de informatieavond kan via bergwandelen@nijkleaster.nl.

Slúf yn ‘e Krystnacht

Nu ik dit schrijf staan we op de drempel van het nieuwe jaar. Het noopt ons terug te kijken op 2018 en ons te bezinnen op de nabije toekomst. Wij kijken met grote dankbaarheid terug op het afgelopen jaar van Nijkleaster (en op de afgelopen jaren!) Maar tegelijk loopt de huidige fase van pionieren dit […]

Derde Advent bij Nijkleaster in Jorwert (16/12)

Op zondag 16 december vieren wij in de kerk van Jorwert de derde advent (09.30) Het zal gaan over Maria die Elisabet bezoekt. Een jonge en een oude vrouw zijn in verwachting en zien uit naar een nieuwe toekomst: gezegend wie vertrouwen heeft! (voorganger: ds. Hinne Wagenaar en muziek: Hindrik van der Meer). Van herte […]

Rond Kerst en Oud&Nieuw gaan de kleaster-kuiers gewoon door!

Rond de Kerstdagen en Oud&Nieuw gaan alle kleaster-kuiers op woensdagochtend ‘gewoon’ door, zoals u van Nijkleaster gewend bent. Dit betekent dat er ook op Tweede Kerstdag een kleaster-kuier is, met ruimte voor ‘stilte, besinning en ferbining’. Dat geldt ook voor woensdag 2 januari. Nijkleaster wenst u gezegende Kerstdagen en hoopt u binnenkort te ontmoeten op […]

Ruimte scheppen voor Advent (zaterdag 15/12)

Zaterdag 15 december (09.30-16.00) De periode na Sinterklaas en vóór de kerstdagen is een gezellige tijd vol met drukte en voorbereidingen. Maar vaak komen we niet toe aan onze innerlijke voorbereiding op kerst. Daar is de periode van de Advent eigenlijk voor bedoeld: je eigen voorbereiding op de betekenis van Kerst. Advent is een tijd […]

Saakje Hoekstra beëindigt stage bij Nijkleaster

Begin januari heb ik me via de website van Nijkleaster voorgesteld als stagiaire in het kader van mijn opleiding tot Geestelijk Begeleider aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. ‘De tiid hâldt gjin skoft’ en intussen is de stage op Nijkleaster alweer voorbij. Via deze weg wil ik iedereen bedanken die me geholpen heeft om […]