Nijkleaster Pinkster Paad 2018 (foto’s en teksten)

Hier vind je een aantal foto’s van het Nijkleaster Pinkster Paad 2018. Qua teksten het programma boekje en de meditatie van Hinne Wagenaar die klonk in de slotviering. Meditatie NPP 2018 (Veelstemmig en meertalig) Boekje Nijkleaster Pinkster Paad 2018

Wiep Koehoorn in het blad Klooster!

In het blad Klooster! staat een bijzonder artikel over Nijkleaster bestuurslid Wiep Koehoorn: ‘De top drie Bijbelse woorden en zinnen van een bestuurder die wandelaar werd, en op zijn pad ging smullen van het leven’. Word abonnee van Klooster! voor € 35,- Stuur een email naar: klantenservice@kloostermagazine.nl Meer informatie: www.adveniat.nl

Pinksteren bij Nijkleaster

Zondagmorgen 20 mei: Kleaster-viering om 09.30 uur (ds. Hinne Wagenaar) Maandag 21 mei: Nijkleaster Pinkster Paad (zie elders op deze website)

Van harte welkom bij de verkooptentoonstelling Jentsje Popma

Wij willen jullie van harte uitnodigen voor een verkooptentoonstelling voor het werk van kunstenaar Jentsje Popma. Deze tentoonstelling vindt plaats op zaterdag 2 en zondag 3 juni in de kerk van Jorwert (11.00 – 17.00 uur). Tige wolkom / van harte welkom! Jentsje Popma schonk enkele jaren geleden zijn atelier en al zijn werk aan […]

Pinksterpaad, maandag 21 mei

Over het Nijkleaster Pinkster Paad (NPP) Sinds de oprichting van Nijkleaster in oktober 2012 wordt er op pinkstermaandag het NPP gelopen, een kleinschalige pelgrimstocht in de Greidhoeke van Friesland, rondom Jorwert. Meestal wordt er een korte tocht van rond de 6 km. en een langere tocht van tussen de 15 en 20 km aangeboden. De […]

Nijkleaster houdt verkoop-tentoonstelling voor werk van Jentsje Popma

Stifting Nijkleaster houdt op zaterdag 2 en zondag 3 juni een verkooptentoonstelling voor het werk van kunstenaar Jentsje Popma. De kunstenaar schonk enkele jaren geleden zijn atelier en al zijn werk aan Nijkleaster, met de bedoeling het werk te gelde te maken. De opbrengst is bestemd voor de bouw van het nieuw te realiseren klooster […]

NPP 2018 (21 mei)

Op 21 mei 2018, Tweede Pinksterdag, organiseert Nijkleaster voor de 6e keer een meditatieve wandeldag: het Nijkleaster Pinkster Paad 2018. Dit jaar kiezen we voor het thema: veelstemming en meertalig! Het Pinksterverhaal gaat over mensen die allemaal begonnen te spreken in vreemde talen, ‘zoals hun door de Geest werd ingegeven’. Lopend door de dorpen en weilanden […]

NK Nieuwsbrief Pasen 2018

Hier vindt u de Nijkleaster Nieuwsbrief Pasen 2018: Nijkleaster brief Pasen 2018

Refugio in Feinsum

Wiep en Durkje Koehoorn hebben afgelopen zaterdag hun nieuwe huis in Feinsum opengesteld als Refugio aan het Japikspaad. Wiep is bestuurslid van Nijkleaster (ook aan het Japikspaad) en wij zijn ‘bot grutsk’ (trots) op hen! Lees hier het artikel uit het Friesch Dagblad: Refugio yn Feinsum

Weekend in het teken van ‘Zin in ouder worden’

Zaterdag 17 maart is er bij Nijkleaster een dat over ‘Zin in ouder worden’. Zondagmorgen 18/3 is er een kleaster-viering om 09.30 uur over dezelfde thematiek, natuurlijk gelinkt aan de lezing voor de 5e zondag in de 40-dagentijd, namelijk over de graankorrel (als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één […]