Categorie: 2021

 • Beste mensen verbonden aan Nijkleaster, Wederom moeten wij vlak voor de kerst de poort sluiten. Met pijn in het hart maar ook zonder twijfel. Samen met Westerwert, de kerkelijk gemeenschap hier in de dorpen, hebben we besloten om onze fysieke activiteiten tot nader order stop te zetten. Maar dat betekent niet dat er niets gebeurt.…

  Lees verder →


 • , ,

  We binne los!

  ·

  We binne los!

  Het werk op Westerhûs is begonnen! Deze maand hebben wij aan de mensen, die zich als klûs-vrijwilligers hebben opgegeven, dit bericht gestuurd: ‘Het zijn lange processen, maar er zit nu toch echt schot in de ‘zaak Westerhûs’. De voorbereiding van de bouwplaats is klaar en er wordt hard gewerkt aan de volgende stappen: sloop en…

  Lees verder →


 • , , , ,

  Kryst 2021

  ·

  Kryst 2021

  Kerst bij Nijkleaster en de gemeente Westerwert vieren we binnen wat mogelijk is samen. Dit is het programma: Op Kerstavond om 21.30 uur komt een Kerst-Video online met een kerstnachtviering vol met muziek, liederen en verhalen. Dit is in coproductie met muziekband de Harmonie uit Weidum en met diverse vrijwilligers. Kijk voor nieuws ook bij…

  Lees verder →


 • ,

  Versobering programma

  ·

  Om de strengere corona-maatregelen heeft Nijkleaster besloten om tot en met in elk geval 3 december het programma te versoberen:

  Lees verder →


 • ,

  Een open weg

  ·

  Onder de titel Een open weg verschijnt op 20 november een boek met 25 preken van ds. Reinier Nummerdor, predikant van streekgemeente De Slachsang en gastvoorganger bij Stifting Nijkleaster. De overdenkingen gaan over teksten uit de vier evangeliën en één uit het Thomasevangelie, Jezus volgend op zijn weg.De opbrengst van het boek komt volledig ten…

  Lees verder →


 • , , ,

  Jaardag 2021

  ·

  Tijdens de jaardagen van Nijkleaster (30 én 31 oktober) hebben we de voortgang van Nijkleaster toegelicht aan mensen van heinde en ver. We bouwen niet alleen aan een nieuw kloostergebouw, maar ook aan een Nijkleaster-beweging volgens de ideeën van de Kring van Nijkleaster. Vorm (nieuw kleastergebouw) en inhoud (de kring van Nijkleaster) horen intrinsiek bij…

  Lees verder →