Bezoek van Let’s Talk

Let’s Talk, het landelijk platform voor doven en slechthorenden, kwam deze woensdagmorgen met 20 deelnemers en 5 schrijf-/gebarentolken naar Jorwert voor deelname aan de kuier met Saskia Leene als voorganger. Op kerstavond 2021 was Saskia al eens te gast als voorganger bij een korte online-kerstavondviering van Let’s Talk.

Omdat Nijkleaster al enkele jaren bekend is met de inzet van schrijf- en gebarentolk Inge de Vries-Bakker, was dit voor Nijkleaster en regelmatige bezoekers niet ongewoon. Maar zo’n grote groep van mensen met een gehoorbeperking tegelijk en de inzet van meerdere tolken was wel nieuw.

Door de gastvrijheid van Nijkleaster en de goede samenwerking vooraf verliep het allemaal fantastisch. Tijdens de viering zorgde ‘Nijkleaster-tolk’ Inge voor de geschreven teksten en tolk Annette Keijser voor de vertolking in gebaren. Omdat Annette geen Fries verstaat, vergde dit wel wat extra inzet van Inge die met hulp van Albertsje Spliethof het ‘God van fier en hein us Heit’ razendsnel voor Annette van het Fries naar het Nederlands vertaalde. Het was prachtig te zien hoe Annette hierdoor ook het ‘God van fier en hein us Heit’ met veel gevoel in gebaren kon vertolken.

Toen alle bezoekers tijdens het koffiedrinken door elkaar praatten, waren alle tolken actief. Op die manier kon iedereen ook meedoen met de ‘koffiepraatjes’.

Omdat door de (dreigende) regen de schrijftolken met een zogenaamde velowalker niet ingezet konden worden, moest de wandeling iets worden ingekort. Doven en veel slechthorenden kunnen namelijk niet wandelen en praten tegelijk. Ze staan vaak even stil om te kunnen spraakafzien (liplezen) en/of met elkaar in gebaren te communiceren. Gelukkig konden we onderweg vanuit de verte nog wel het Westerhûs bewonderen met op de voorgrond een koppel zwanen met meerdere jonkies.

De overeenkomst tussen Nijkleaster en Let’s Talk is dat ieder op zijn/haar beurt praat. Wat mij betreft een zeer prettige overeenkomst.

Gezien de vele positieve reacties van alle betrokkenen, was deze ochtend zeer geslaagd. Wellicht nog eens voor herhaling vatbaar.

Tiny Elzing

2 reacties op “Bezoek van Let’s Talk”

  1. Zwanny Wouda avatar
    Zwanny Wouda

    Een heel byzondere, warme ervaring en ik mocht er ook bij zijn (en meelezen want ik was mijn gehoorapparaten vergeten) Dank aan Tiny en wat een mooi verslag!

  2. Yvonne Chu avatar
    Yvonne Chu

    Wat hebben we ons welkom gevoeld! Het was een bijzondere en inspirerende ochtend. Veel dank aan ieder die zich ervoor hebben ingezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *