Actie in klooster Westerhûs – Aksje yn kleaster Westerhûs

©Omrop Fryslân

Na meer dan tien jaar nadenken en praten, kon vorige maand eindelijk de eerste paal de grond in voor het klooster Westerhûs in Hilaard. Inmiddels wordt er hard gewerkt om de bouwdeadline van 24 december te halen, met alle uitdagingen van dien.

Het moet een oase van rust en bezinning worden. NL: Lees het artikel bij Omrop Fryslân.


Nei mear as tsien jier neitinken en praten, koe ferline moanne lang om let de earste peal de grûn yn foar it kleaster Westerhûs yn Hilaard. Yntusken wurdt hurd wurke om de boudeadline fan 24 desimber te heljen, mei alle útdagingen dy’t dêrby komme.

It moat in oaze fan rêst en besinning wurde. FR: Lês it artikel by Omrop Fryslân.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *