stilte, besinning, ferbiningStypje ús / Steun ons

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze programma’s. Van harte welkom / tige wolkom.

Na uw aanmelding wordt u geleid naar een Ideal-omgeving, waar u voor uw aanmelding kunt betalen. Een aanmelding is pas definitief als het bedrag op de rekening van Nijkleaster staat.

Bent u toch verhinderd? U kunt zich tot de donderdag vóór de kleaster-zaterdag afmelden via info@nijkleaster.nlWij gaan er vanuit dat we uw bijdrage voor deze dag mogen beschouwen als een gift voor Nijkleaster.

Is het bedrag voor u een probleem? Dan bent u uiteraard toch welkom! Meld u dan aan via een mail naar info@nijkleaster.nl .