100 Hynsteblommen – fotoproject

Jentsje Popma schonk in 2013 zijn monumentale werk ‘de Hynsteblom’ (paardenbloem) aan Nijkleaster. Binnenkort zal de Hynsteblom van Jentsje Popma, dat jarenlang aan de buitenmuur van Pabo Mariënburg aan Achter de Hoven in Leeuwarden hing, een prominente plaats krijgen aan de buitenmuur van Westerhûs, het nieuwe klooster van Nijkleaster in Hilaard. Het is nu zelfs gekozen tot logo van Nijkleaster.

Dit bracht mij op het idee om van de Hynsteblom een fotoproject te maken. Vanuit mijn functie als ‘verbinder’ tussen Nijkleaster en ROC Friese Poort – binnen het Practoraat Brede Vorming – heb ik contact gezocht met de opleiding fotografie bij de OntwerpFBRK van ROC Friese Poort Drachten. Docent Burney Kielman is van grote waarde geweest om dit bij studenten onder de aandacht te brengen en hen uit te dagen foto’s van de paardenbloem te maken. En met een financiële bijdrage vanuit het Practoraat Brede Vorming is het hele project gerealiseerd.

In de Grote Kerk van Leeuwarden hangen – naast de prachtige kunstwerken van Jentsje Popma – ook 100 unieke foto’s van Paardenbloemen. Deze foto’s zijn afgedrukt op paneeltjes van 20×20 cm. Studenten en docenten van de OntwerpFBRK van ROC Friese Poort en vrijwilligers van Nijkleaster hebben de foto’s gemaakt.

Zo hangen er nu 100 Hynsteblommen in de Grote Kerk van Leeuwarden voor de bijna 100 jarige Jentsje Popma!
Je bent van harte welkom om te komen kijken.

Sietske Visser
Juni 2021